Scientific Presentations 2021

HPCI CEE 2021 Scientific Session Programme

This year’s HPCI CEE again offers a top-class program of lectures by renowned experts. Keep up to date with the latest developments in the home and personal care industry. This year’s main topic is international cosmetic legislation. Attendance is free of charge.

NEW – HYBRID! All presentations will be streamed to the online lecture room (in English translation).

Scientific Session (Thursday, September 23) – HPCI Conference Open Space:

11:30 – 12:00
Updates on changes in Cosmetics Regulation in China
Aktualne informacje o zmianach w przepisach dotyczących kosmetyków w Chinach
Katarzyna Sauvageot, Manager and Safety Assessor at Nolichem

Cosmetic Supervision and Administration Regulation (CSAR), which came into force on 1st January 2021, has brought many important changes in the Chinese cosmetic law. The first main change was the new definition and classification of cosmetic products. Products that depend on the cosmetic category such as special or general may require registration or notification, respectively. Since 1st May 2021, the new National Medical Products Administration (NMPA) platform was officially put into service. Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China (IECIC) has been reviewed and expanded to 8972 chemicals (IECIC 2021). New cosmetic ingredients with a high level of risk must be registered in the NMPA. The new chemical ingredient can be added to the IECIC list if positively evaluated to demonstrate that no concerns related to safe use in cosmetics are found. Safety assessment of the cosmetic product in China must comply with the officially published Technical Guidelines. The regulation precisely determines the requirements of the Safety Assessor’s knowledge and experience in the industry. Based on the recently published updates by the Chinese authorities, general cosmetics can be exempt from animal testing. In order to meet the new Chinese requirements, cosmetics must positively pass Safety Assessment. Good Manufacturing Practice (GMP) Certificate must be presented by the competent authority from the country of origin. Chinese authorities continuously work on regulation and other standards connected with cosmetics manufacturing and market monitoring.

12:00 – 12:30
Skin care in thyroid dysfunctions – cosmetic formulation rules
Pielęgnacja skóry u osób z dysfunkcjami tarczycy – zasady recepturowania kosmetyków

Dr n. med. inż. Katarzyna Pytkowska, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

An increasing number of cosmetics users suffer from various types of thyroid diseases. Both the functioning of the epidermis, dermis and subcutaneous tissue depend on thyroid hormones and, in particular, their deficiency causes severe disorders of skin physiology. These deficiencies are typical of “common” hypothyroidism but are also found in, for example, Hashimoto’s thyroiditis.

Deficiency of T4 and T3 causes extreme disturbances in the functioning of the epidermal barrier, related both to abnormal lipid synthesis, atypical formation of the corneocyte envelope, abnormal exfoliation and a reduction in the eccrine sweat volume. The consequence is increased permeability of the stratum corneum, severe dryness, disturbances in the pH of the skin surface and skin microbiota. Therefore, when formulating cosmetics for people with thyroid dysfunctions, it is necessary to consider both the direct impact on the stratum corneum and the desire to regain complete epidermal homeostasis.

Coraz większa liczba użytkowników kosmetyków cierpi na różnego rodzaju schorzenia tarczycy. Zarówno funkcjonowanie naskórka, jak i skóry właściwej oraz tkanki podskórnej jest zależne od hormonów tarczycy i zwłaszcza ich niedobór powoduje silne zaburzenia fizjologii skóry. Niedobory te są typowe dla „zwykłej” niedoczynności tarczycy, ale stwierdza się je też np. w przebiegu choroby Hashimoto.

Niedobór T4 i T3 powoduje bardzo silne zaburzenia funkcjonowania bariery naskórkowej, związane zarówno z nieprawidłową syntezą lipidów, nietypowym tworzeniem koperty korneocytu, zaburzeniami złuszczania oraz zmniejszeniem ilości wydzielanego potu ekrynowego. Konsekwencją jest zwiększona przepuszczalność warstwy rogowej, silna suchość, zaburzenia pH powierzchni skóry i mikrobioty skóry. W związku z tym przy recepturowanie kosmetyków dla osób z dysfunkcjami tarczycy trzeba wziąć pod uwagę zarówno bezpośrednie oddziaływanie na warstwę rogową jak dążenie do odzyskania pełnej homeostazy naskórka. 

12:30 – 13:00
The European Green Deal – a big challenge for the cosmetics industry
Europejski zielony ład – wielkie wyzwanie dla branży kosmetycznej

Dr n. chem. Anna Oborska, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Europejski Zielony Ład to jedna z najbardziej kompleksowych strategii Unii Europejskiej
w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Jest to obszar, nad którym Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego bardzo intensywnie pracuje – prawidłowe wdrożenie nadchodzących zmian legislacyjnych będzie warunkowało funkcjonowanie biznesu na najbliższe lata.

Jeden z najważniejszych unijnych projektów niesie ze sobą ogromne zmiany dla firm – większość z nich zostanie wprowadzona w perspektywie dwóch kolejnych lat. Nowe przepisy, które będą obowiązywać w zakresie gospodarki opakowaniami, rewizja legislacji chemicznej, dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń to kluczowe inicjatywy, wywierające ogromny wpływ na całą branżę i zwiastujące bardzo wyraźny wzrost kosztów prowadzenia biznesu.

13:00 – 13:30
Updates on the UK Cosmetics Regulation
Aktualne informacje na temat brytyjskiego rozporządzenia w sprawie kosmetyków
Agnieszka Nnolim, Toxicologist and Head of Safety at NOLICHEM

The UK Cosmetics Regulation came into force on 1st January 2021. As per the requirement of Art. 4 importers where they would previously have been ‘distributors’ become Responsible Persons in the United Kingdom by default. Importers (or manufacturers or companies outside Great Britain) may however appoint an agent to act as the Responsible Person for them. Cosmetics brand owner from outside Great Britain can appoint or designate a preferred Responsible person in the UK, which must be mandated by the importer. Arrangement called mandate shifts the Responsible Person role and responsibilities from one legal entity to another one. The mandate can only be set in place between companies in the same area (GB to GB) and regulatory framework. Safety assessor who assesses and issues Cosmetic product Safety Reports must be recognized by the UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS). Cosmetic products must be notified to the UK Office for Product Safety and Standards (OPSS). Options of transferring the notified products in the EU CPNP onto the UK portal are no longer available. With reference to Responsible Person Obligation, there must be a Responsible Person based in the UK for cosmetic products placed on the GB market under the new regime. The Responsible Person must keep the Product Information File (PIF) and make it available to market surveillance and enforcement authorities when asked to do so.

13:30 – 16:00
Poster Session: online posters presentation broadcast | read more >>
Sesja Posterowa: transmisja online prezentacji posterów | więcej informacji >>
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie