HPCI CEE 2023 Exhibitor Directory

HPCI CEE 12th Edition
Virtual Exhibitor Directory

Main Exhibitors Only
(for full list of over 350 represented Companies check Exhibitor List)
For floorpan click here

     

Visit Our WebsiteVisit Our Website
ADARA / EVONIK

Poland | main-exhibitor | booth 430

ADARA is a long-term distributor of EVONIK Care Solutions products. We offer raw materials used in the cosmetics industry.

Read More / Czytaj dalej

ADARA is a long-term distributor of EVONIK Care Solutions products. We offer raw materials used in the cosmetics industry.

Our portfolio includes emulsifiers and emollients, stabilizing additives, hair conditioners, surfactants and thickeners for detergent systems and a wide range of cutting-edge active ingredients for skin and hair.

The ADARA team is a group of experienced specialists who ensure a high level of services. We support companies from the cosmetics industry by offering innovative technological and marketing solutions as well as full advice in the process of creating formulations.

= = =

ADARA jest wieloletnim dystrybutorem produktów EVONIK Care Solutions. Oferujemy surowce wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym.

Nasze portfolio obejmuje emulgatory i emolienty, dodatki stabilizujące, kondycjonery do włosów, środki powierzchniowo czynne i zagęstniki do układów detergentowych oraz obszerną gamę najnowocześniejszych składników aktywnych do skóry i włosów.

Zespół ADARA to grono doświadczonych specjalistów zapewniających wysoki poziom świadczonych usług. Wspieramy firmy z branży kosmetycznej proponując innowacyjne rozwiązania technologiczne i marketingowe oraz pełne doradztwo w procesie tworzenia receptur.


RESPRESENTED COMPANIES:

EVONIK Operations GmbH Germany

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 14:35
ECOHANCE® – Evonik’s new product range to use next generation alternative feedstocks / ECOHANCE® – nowa gama produktów Evonik, wykorzystująca alternatywne źródła surowców
by Oliver Wittlake (Evonik)


Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa, Poland, +48 22 5339600, biuro@adara.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
AGBV Nutrition GmbH

Germanymain-exhibitor | booth 511

AGBV Nutrition is an BIO/organic and Ecocert Cosmos-certified Importer of Organic Oils and derivatives.

Read More / Czytaj dalej

AGBV Nutrition is an BIO/organic and Ecocert Cosmos-certified Importer of Organic Oils and derivatives. Our products are manufactured in a state-of-the-art production facility that is ISO 22000, GMP/HACCP certified. All our procurement is sustainable and traceble till the farms. We ensure operational efficiency to guarantee the most competitive prices to customers worldwide with the best quality of materials and service. We maintain our stock at our warehouse in Mannheim/Germany to cover supplies through out Europe.

Our Core Products:

 • Organic MCT Oil (Coconut)
 • Conventional MCT Oil (Coconut)
 • Organic Glycerin (Vegetable)
 • Organic Castor Oil

= = =

AGBV Nutrition jest importerem olejów organicznych i pochodnych z certyfikatem BIO/organic i Ecocert Cosmos. Nasze produkty wytwarzane są w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym posiadającym certyfikat ISO 22000, GMP/HACCP. Wszystkie nasze zamówienia są zrównoważone i identyfikowalne aż do gospodarstw. Zapewniamy efektywność operacyjną, aby zagwarantować klientom na całym świecie najbardziej konkurencyjne ceny przy najlepszej jakości materiałów i usług. Utrzymujemy nasze zapasy w naszym magazynie w Mannheim/Niemcy, aby pokryć dostawy w całej Europie.

Nasze podstawowe produkty:

 • Organiczny olej MCT (kokosowy)
 • Konwencjonalny olej MCT (kokosowy)
 • Organiczna gliceryna (roślinna)
 • Organiczny olej rycynowy

Langstrasse 21A, 68169 Mannheim, GERMANY, marketing@agbv-organic.com

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
ALFA SAGITTARIUS

Poland | main-exhibitor | booth 130

ALFA SAGITTARIUS is operating independently, providing ingredients for full range of cosmetic products.

Read More / Czytaj dalej

ALFA SAGITTARIUS is operating independently, providing ingredients for full range of cosmetic products. We proudly represent leading cosmetic ingredient manufacturers from all over the world. We are a family company with 30 years of experience and we are proud to be innovative while staying true to our business heritage. Our unwavering commitment is to provide a personalised service through our dedicated people, enabling you to unlock your market potential responsibly and ethically. To develop your business in a professional, approachable and sustainable way.

At ALFA SAGITTARIUS, we are based on two main pillars:

 • ALFA SAGITTARIUS Fragrances as a 30-year partner of perfumery house CPL Aromas
 • ALFA SAGITTARIUS Active ingredients

Our portfolio includes:

 • Fragrances in innovative technologies
 • Peptides
 • Hyaluronic acid
 • Enzymes
 • Cosmetics acids
 • Surfactants
 • Emulsifiers
 • Emollients
 • Preservatives
 • Vitamins
 • Vegeatable Oils & Butters
 • Waxes
 • Dyes & Colours
 • Aloe vera
 • Plant Extracts & Floral waters
 • Essential oils
 • Cosmetic clays
 • Carbomers

ALFA SAGITTARIUS’S PRINCIPLES

Quality. Customer service. Independence. Family pride.

Let’s create uniquely!

= = =

ALFA SAGITTARIUS jest polskim, niezależnym dystrybutorem surowców do pełnej gamy produktów kosmetycznych. Z dumą reprezentujemy wiodących producentów surowców kosmetycznych z całego świata. Jesteśmy firmą rodzinną z 30-letnim doświadczeniem. Będąc innowacyjni, pozostajemy wierni naszej domenie biznesu. Indywidualne podejście do klienta umożliwia nam zwiększenie potencjału w sposób zrównoważony i etyczny.

ALFA SAGITTARIUS jest oparta na dwóch głównych fundamentach:

 • ALFA SAGITTARIUS Kompozycje zapachowe jako 30-letni partner domu perfumeryjnego CPL Aromas
 • ALFA SAGITTARIUS Substancje aktywne

Nasze portfolio obejmuje:

 • Kompozycje zapachowe w innowacyjnych technologiach
 • Peptydy
 • Kwas hialuronowy
 • Enzymy
 • Kwasy kosmetyczne
 • Surfaktanty
 • Emulgatory
 • Emolienty
 • Konserwanty
 • Witaminy
 • Oleje i masła roślinne
 • Woski
 • Pigmenty i barwniki
 • Aloes
 • Ekstrakty roślinne i hydrolaty
 • Olejki eteryczne
 • Glinki kosmetyczne
 • Karbomery

NASZE WARTOŚCI

Jakość. Serwis. Zespół. Niezależność.

Stwórzmy razem coś wyjątkowego!


REPRESENTED COMPANIES:
Argile du Velay France
BRASCA Industrial srl Italy
Citróleo Group Brazil
CPL Aromas Ltd. UK
INNOVA BM Bulgaria
MEDOLLA Speciality Chemicals Italy
MPE Matieres Premieres Essentielles France
OLVEA Vegetable Oils France
Sancolor S.A. Spain
Shandong FocusFreda Biotech Co., Ltd. China
Spec-Chem Group China

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 11:55
Bio-Tech Donor Soothing Skin Sensitivity  / Skuteczność składników biotechnologicznych: Nowa era w pielęgnacji skóry
by Olivia Tong (Spec-Chem Group)


Kunickiego 10, 30-134 Kraków, Poland, +48 531 665 171, julita.kowynia@alfasagittarius.eu

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Amita Health Care Polska sp. z o.o.

Polandmain-exhibitor | booth 201

Amita Health Care Polska is your ideal partner for the research of high quality ingredients dedicated to the Polish cosmetic market.

Read More / Czytaj dalej

Amita Health Care Polska is your ideal partner for the research of high quality ingredients dedicated to the Polish cosmetic market

Our mission: improve the quality of life thanks to innovative products, services and concepts in full respect of people and environment.

Our partners:

 • COSEED BIOPHARM
 • GOBIOTICS BV: innovative high performance active concepts
 • GREENPHARMA S.A.S
 • HAI KOKYU ALCOHOL KOGYO: highly controlled purity grade esters
 • INKOS CO.
 • JAMES ROBINSON SPEC. INGRED.
 • LUXON CO.
 • NORMACTIVE
 • ORIEL
 • ROELMI HPC: wide range of sustainable and performing functional and active ingredients
 • UPCYCLED BEAUTY LTD: Zero Waste ingredients

Amitahc: your health, our care

= = =

Amita Health Care Polska to idealny partner i dostawca wysokiej jakości składników przeznaczonych do produkcji kosmetyków.
Nasze zadanie: Podniesienie jakości życia poprzez oferowanie innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań z poszanowaniem człowieka oraz środowiska.

Nasi partnerzy:

 • COSEED BIOPHARM
 • GOBIOTICS BV: innowacyjne rozwiązania o wysokiej wydajności
 • GREENPHARMA S.A.S
 • HAI KOKYU ALCOHOL KOGYO: estry o wysoce kontrolowanym stopniu czystości
 • INKOS CO.
 • JAMES ROBINSON SPEC. INGRED.
 • LUXON CO.
 • NORMACTIVE
 • ORIEL
 • ROELMI HPC: szeroki zakres zrównoważonych oraz funkcjonalnych i aktywnych składników
 • UPCYCLED BEAUTY LTD: Roślinne składniki pozyskiwane przy produkcji żywności – Zero Waste
AmitaHC: your health, our care

REPRESENTED COMPANIES:
Coseed Biopharm Co., Ltd. South Korea
Gobiotics BV The Netherlands
Greenpharma S.A.S France
Hai Kokyu Alcohol Kogyo Co. Ltd Japan
Inkos CO., LTD South Korea
James Robinson Spec. Ingred. Ltd UK
Luxon Co. South Korea
Normactive Turkey
Oriel Ireland
Roelmi HPC srl Italy
Upcycled Beauty Ltd UK

Ryżowa 49, 02-495 Warszawa, POLAND, +48 22 110 07 29, info@amitahc.com

updated 06/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
A-Sense sp. z o.o.

Polandmain-exhibitor | booth 512

A-Sense is a Polish chemical company founded at the beginning of 2017. We are a manufacturer of cosmetic raw materials – starting with active ingredients, extracts, hydrolats, liposomes, macerates, aromas or terpenes.

Read More / Czytaj dalej

A-Sense is a Polish chemical company founded at the beginning of 2017.

We are a manufacturer of cosmetic raw materials – starting with active ingredients, extracts, hydrolats, liposomes, macerates, aromas or terpenes.

We are increasingly exploring active ingredients – our novelties are Blue RenewTM (INCI: Azulene) and XAntiAgeTM (INCI: Xanthohumol).

Our aim is to grow through the development and implementation of new technologies and the production of speciality chemicals, including custom synthesis.  We also specialise in the production of cannabinoids. Our company operates in the heart of agricultural Poland and has access to many raw materials of natural origin.

Research and continuous development of our products are always a very important factor in our business.

A-Sense means:

 • full responsibility for products,
 • products of the highest, repeatable quality,
 • products tailored to the specific needs of the client,
 • offer for B2B entities, without competing with customers,
 • flexibility and openness to new technologies.

= = =

A-Sense to polska firma chemiczna założona na początku 2017 roku.

Jesteśmy producentem surowców kosmetycznych – rozpoczynając od składników aktywnych, poprzez ekstrakty, hydrolaty, liposomy, maceraty, aromaty czy terpeny.

Coraz prężniej eksplorujemy składniki aktywne – naszą nowością są Blue RenewTM (INCI:  Azulene) oraz XAntiAgeTM (INCI: Xanthohumol).

Naszym celem jest rozwój poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oraz produkcję specjalistycznych chemikaliów, w tym syntezę na zamówienie.  Specjalizujemy się również w produkcji kannabinoidów. Nasza firma działa w sercu rolniczej Polski i ma dostęp do wielu surowców pochodzenia naturalnego.

Bardzo ważnym czynnikiem w naszej działalności zawsze są badania oraz ciągły rozwój naszych produktów.

A-Sense to:

 • pełna odpowiedzialność za produkty,
 • produkty o najwyższej, powtarzalnej jakości,
 • produkty dostosowane do konkretnych potrzeb Klienta,
 • oferta dla podmiotów B2B, bez konkurowania z klientami,
 • elastyczność i otwartość na wszelkie technologie.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, Poland, T. +48 794 704 440, emilia.kwiecien@a-sense.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Ashland Ingredients Poland

Polandmain-exhibitor | booth 241

Personal Care & Household team of Ashland is adding to the allure of a smile that sparkles, hair that shines and skin that glows.

Read More / Czytaj dalej

who advances the science of beauty? we do.

Personal Care & Household team of Ashland is adding to the allure of a smile that sparkles, hair that shines and skin that glows.

Taking a ‘root to tip’ holistic approach, Ashland solves to find new ways to amplify the efficacy and deposition of hair care actives and care ingredients, enhance hair follicle vitality and healthy scalp maintenance, develop cleansing and conditioning strategies, efficiently improve formulation performance, protect and repair hair, take styling to extremes, and help increase the value of your hair care products with performance, aesthetics and new claims.

From cleansing to beauty to skin health, Ashland designs solutions to protect, enhance beauty, reverse the signs of aging and maintain our largest organ – our skin.

Brighter, whiter smiles for you and your customers, are possible when you come to Ashland for oral care solutions.

Ashland works hard every day to find advancements in cleaning and care technology solutions for home, industrial and institutional cleaning products.  Our teams want to help you find solutions that deliver the optimize foam management, protects clothes from dye transfer and soil re-deposition, enable easy surface cleaning, mildness in hand dish detergents, enhancing the performance of laundry, dish and surface care products.

At Ashland, we are innovating with a conscience for the future.

This includes measuring and monitoring the environmental, social and ethical performances of our suppliers; maintaining a Responsible Care® management system to ensure that all operations achieve and maintain a high level of environmental, health, safety and security performance; and rethinking chemistry to help our customers formulate more sustainably, with future generations in mind.


Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 10:15
Long-term skin moisture retention in transparent rinse-off products – the biodegradable solution by Ashland
Długotrwałe nawilżenie skóry w klarownych produktach zmywalnych – biodegradowalne rozwiązanie od Ashland
by Katarzyna Kaszyńska – Sales Manager (Ashland Ingredients Poland Sp. z o.o.)


Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Poland, +48 693 322 663, katarzyna.kaszynska@ashland.com

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Aston Chemicals

Polandmain-exhibitor | booth 500

Aston Chemicals is a leading distributor of speciality raw materials to the European Personal Care industries.

Read More / Czytaj dalej

Aston Chemicals is a leading distributor of speciality raw materials to the European Personal Care industries.

Privately owned and dynamic, we are known for the exceptionally high levels of service we provide to customers and suppliers. We source high quality, innovative products from our global manufacturing partners and offer customers end-to-end service and support. This includes supporting R&D and Marketing teams with thorough technical and regulatory information, prototype formulations, formulation workshops and product demonstrations. We also work with Purchasing teams to ensure our products are cost-effective, and provide efficient, reliable supply chain solutions to manufacturing plants.

= = =

Aston Chemicals jest wiodącym dystrybutorem specjalistycznych surowców do przemysłu kosmetycznego w Europie.

Jesteśmy prywatną, dynamiczną firmą, znaną z wyjątkowo wysokiego poziomu obsługi Klientów i Dostawców. Współpracując z globalnymi partnerami pozyskujemy innowacyjne, wysokiej jakości surowce. Naszym klientom zapewniamy kompleksowy serwis. Wspieramy działy badawczo-rozwojowe i marketingu udzielając rzetelnych informacji technicznych oraz prawnych. Dostarczamy przykładowe receptury i prezentacje marketingowe, przygotowujemy warsztaty i szkolenia. Dotychczasowa współpraca z zespołami ds. zakupów pozwoliła nam również na wypracowanie niezawodnych rozwiązań dla łańcucha dostaw naszych surowców pozostając jednocześnie na konkurencyjnym poziomie cenowym.


REPRESENTED COMPANIES:

ActivOn South Korea
Alzo International USA
Aromtech Finland
Aurorium USA
BeadTech South Korea
BioGenics South Korea
Celmyon/Toyo Sugar Japan
CX Pharma China
Eleco Chemical China
EPC Natural Products China
Gale&Cosm Italy
JLand Biotech China
Kincera Malaysia
KOBO Products USA
Kraton USA
Kupanda Cyprus
NuCera Solutions USA
OnScent USA
Solabia Group France
Western Drugs India

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 10:45
Hybrid Formulations: Yes, you can have it all! / Formulacje Hybrydowe: Tak, można mieć wszystko!
by Lou Graydon (Aston Chemicals)


Mińska 63A, 03-828 Warszawa, Poland, +48 22 33-08-450, kontakt@astonchemicals.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Barentz Sp. z o.o.

Polandmain-exhibitor | booth 230

At Barentz we have a passion for delivering better ingredient solutions to personal care manufacturers in the skin care, hair care, oral care and decorative cosmetics.

Read More / Czytaj dalej

At Barentz we have a passion for delivering better ingredient solutions to personal care manufacturers in the skin care, hair care, oral care and decorative cosmetics. Creativity differentiates the way we source, formulate and deliver the right ingredients. Consumers of personal care products in particular are frequently on the lookout for novel ideas, textures and concepts. To meet this demand, Barentz’ technical and commercial experts work at the forefront of innovation, building on a unique blend of science and creativity. Do you have your own clear product ideas, an urgent challenge, or are you just looking for inspiration? Engage with us and create differentiated, class-leading products for your market! We have over 1,100 specialists in 60 countries and a global network of application laboratories to support our customers in Personal Care. We are the leading global supplier of quality ingredients in the life science market.

Barentz. Always a better solution. 

= = =

Barentz jest wiodącym dostawcą składników dla branży kosmetycznej. Naszych specjalistów znajdą Państwo na ponad 60 rynkach światowych. Barentz Personal Care posiada kompletny zestaw składników do tworzenia receptur do szeroko pojętej pielęgnacji skóry, włosów oraz do kosmetyków kolorowych.

W naszym laboratorium aplikacyjnym w Wielkiej Brytanii współpracujemy ściśle z naszymi klientami, w zakresie koncepcji produktu dopasowanej do określonych wymagań, odkrywania nowych technologii, znalezienia właściwych rozwiązań i opracowania najwyższej jakości, niestandardowych, innowacyjnych produktów.

Barentz. Always a better solution. 


REPRESENTED COMPANIES:

Aiglon France
Ajinomoto Japan
Ashland USA
ChemyUnion Brazil
Cosun Biobased Expert The Netherlands
Innospec USA
Inolex USA
Roquette France

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 11:05
Amino Acid derived ingredients for mild cleansing, skin hydration and beautiful make-up / Pochodne aminokwasów jako łagodne składnki myjące, nawilżające oraz do perfekcyjnego makijażu
by Touria Gharrafi, Sales & Marketing Manager (Ajinomoto)

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 13:45
AminoSensyl Ultra MB – Breakthrough amino lipid technology for sustainable, 100% natural BTAC replacement/ AminoSensyl Ultra MB – przełomowa technologia aminolipidowa, 100% naturalna baza kondycjonująca jako zamiennik dla BTAC
by Dr. Anna Bronder,  Technical Account Manager (Inolex)

Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 13:55
Betafib® ETD as an upcycled ingredient as a substitute for microplastics in personal care products / Betafib® ETD – składnik otrzymywany w procesie upcyclingu, naturalnego pochodzenia zamiennik dla mikroplastików w produktach kosmetycznych
by Olaf Kleine, Sales and Marketing Manager (Cosun Biobased Experts)


ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa, Poland, info.desk@barentz.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Bio Tech Media (Biotechnologia.pl)

Polandmedia-partner | booth 120

Biotechnologia.pl is dedicated to the sector of Life Science, existing without interruption since 1996.

Read More / Czytaj dalej

Biotechnologia.pl is dedicated to the sector of Life Science, existing without interruption since 1996.

The site is designed specifically for the specialists working in the area of: pharmacy, biotechnology and cosmetology. The recipients of the site Biotechnologia.pl are mainly employees of laboratories, R&D divisions, quality control divisions and production divisions.

As a piece of the business part of the site Biotechnologia.pl we host the Catalogue of Companies and Catalogue of Products and Services. The Products and Services Search Engine through which our users can easily find the relevant products is also built in the framework of the Biotechnologia.pl web portal.

We also have our second, more traditional medium with the same name – quarterly Biotechnologia.pl. It is even more proffesional, on basis of content medium dedicated to companies, laboratories and univeristies, which included four divisions – biotechnology, pharmacy, cosmetology, technology.

Portal Biotechnologia.pl to jedyne w Polsce medium branżowe dedykowane sektorowi Life Science, istniejące nieprzerwanie od 1996 r.

Portal jest tworzony z myślą o specjalistach pracujących w sektorach: biotechnologia, farmacja i kosmetologia. Odbiorcami treści są pracownicy laboratoriów, działów R&D, kontroli jakości i produkcji, a także studenci i pracownicy naukowi.

W ramach portalu prowadzimy Katalog Firm oraz Katalog Produktów i Usług, dzięki którym nasi użytkownicy bez trudu znajdują interesujących ich producentów. Docieramy do ok. 200 tysięcy użytkowników miesięcznie.

Mamy także swoje drugie, bardziej tradycyjne medium – kwartalnik Biotechnologia.pl. Teksty w nim zamieszczane mają zdecydowanie większą podbudowę naukową i są tworzone przez specjalistów w swoich dziedzinach. Ich odbiorcami są: przedsiębiorstwa, laboratoria oraz uniwersytety. Kwartalnik składa się z 4 działów – biotechnologia, farmacja, kosmetologia i technologie.

=

   

Visit BRB WebsiteVisit BRB Website Visit Surchem WebsiteVisit Surchem Website
BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o. / Surchem Sp. z o.o.

Polandmain-exhibitor | booth 540

The Power of Smart Ingredients – With an extensive experience in silicones, BRB is the largest independent producer in the world who gained a unique supplier position in Personal Care.

Read More / Czytaj dalej

The Power of Smart Ingredients – With an extensive experience in silicones, BRB is the largest independent producer in the world who gained a unique supplier position in Personal Care.

BRB International has an extensive experience in the fields of Silicones, Lubricants, Additives and Chemicals. Headquartered in the south of the Netherlands, BRB International has created an effective worldwide supply chain network with offices and warehouses in all continents. Our manufacturing sites are located in Europe, North America and Asia.

BRB Silicones, a business unit of BRB International, is a producer of specialty silicones like emulsions, antifoams, elastomers, silanes, resins, silicone polyethers, dimethicone & cyclomethicone blends, cross polymers and many more.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie silikonów, BRB jest największym niezależnym producentem tego typu produktów na świecie, który zdobył wyjątkową pozycję dostawcy surowców do kosmetyków i chemii gospodarczej.

BRB International posiada bogate doświadczenie w dziedzinie silikonów, środków smarnych, dodatków i chemikaliów. Firma BRB International, z siedzibą w południowej Holandii, stworzyła skuteczny łańcucha dostaw na całym świecie, obejmujący biura sprzedazy i magazyny na wszystkich kontynentach.

Nasze zakłady produkcyjne znajdują się w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

BRB Silicones jest producentem specjalistycznych silikonów, takich jak emulsje, środki antypienne, elastomery, silany, żywice, polietery silikonowe, mieszaniny silikonów, krospolimery silikonowe oraz wiele innych.

Surchem Sp. z o. o.  jest dystrybutorem specjalistycznych surowców i dodatków chemicznych dla wielu branż przemysłu m.in. kosmetyka, farmacja, chemia gospodarcza, tworzywa sztuczne, farby i lakiery oraz chemia budowlana. Firma należy do szwajcarskiej grupy POLYGON CHEMIE A.G. działającej od ponad 30 lat na terenie Europy. Oferujemy bardzo wysokiej jakości produkty od sprawdzonych i rzetelnych dostawców.

Staramy się, aby nasza oferta dostosowana była do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Celem naszej firmy jest pomoc w zakresie projektowania nowych wyrobów i rozwiązywaniu problemów technologicznych poprzez dobór odpowiednich surowców i dodatków. Surchem Sp. z o. o. dysponuje pełnym zapleczem sprzedażowym, doradczym oraz logistycznym niezbędnym do oferowania surowców chemicznych i obsługi klientów na terenie całego kraju.


REPRESENTED COMAPANIES:

Actylis France
BRB Silicones The Netherlands
KLK Oleo Germany
Polygon Chemie AG Switzerland
Sensient Cosmetic Technologies USA
Vantage Specialties Spain

BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o. | ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, Poland, +48 12 415 79 22, biuro@brbbv.com
Surchem Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 17, 90-334 Łódź, Poland, +48 42 290 82 60, surchem@surchem.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Brenntag Polska Sp. z o.o.

Polandmain-exhibitor | booth 640

Brenntag is the global market leader in full-line range of chemical & ingredient products and value-added services.

Read More / Czytaj dalej

Brenntag is the global market leader in full-line range of chemical & ingredient products and value-added services. We offer a broad range of best-quality and high-performance ingredients for all personal care applications. Our experienced and dedicated cosmetics team provides technical expertise and tailor-made solutions. Furthermore, our state-of the art application labs develop innovative formulations and solution-orientated support. As a full-service solution provider, we exceed the needs and expectations of our partners.

Our comprehensive product range and specialty ingredients include:

 • Active ingredients
 • Colours
 • Emollients
 • Emulsifiers
 • Extracts
 • Fragrances
 • Humectants
 • Natural oils and butters
 • Peeling Agents
 • Pigments
 • Preservatives
 • Rheology Modifiers
 • Silicones
 • Surfactants
 • Waxes

= = =

Brenntag to światowy lider w dystrybucji surowców chemicznych, dodatków funkcjonalnych oraz usług wartości dodanej. Oferujemy kompletne portfolio produktów o najwyższej jakości i skuteczności dla wszystkich zastosowań przemysłu kosmetycznego, w tym produkty naturalne posiadające certyfikat Ecocert.

Nasz doświadczony zespół specjalistów zapewnia wsparcie technologiczne jak również „szyte na miarę” rozwiązania w zakresie aplikacji, marketingu i łańcucha dostaw oraz w opracowywaniu receptur. Nowoczesne laboratoria aplikacyjne Brenntag opracowują innowacyjne receptury i kompleksowe rozwiązania indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Nasza oferta produktów i dodatków funkcjonalnych obejmuje:

 • Substancje aktywne
 • Emolienty
 • Emulgatory
 • Ekstrakty
 • Kompozycje zapachowe
 • Humektanty
 • Naturalne oleje i masła
 • Środki złuszczające
 • Konserwanty
 • Barwniki i pigmenty
 • Modyfikatory reologii
 • Silikony
 • Surfaktanty
 • Woski

Więcej informacji na www.brenntag.com


Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 12:30
Unveiling the power of sodium hyaluronate in Brenntag´s CosVivet HA hair care study.
Moc hialuronianu sodu w pielęgnacji włosów-prezentacja  wyników badań serii produktów CosVivet HA z oferty Brenntag. 
by Amelie Dormoy (Brenntag SA)

Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 12:45
POWERFUL CLEANING and a PLEASANT SKIN FEEL with REWOFERM® Biosurfactants Evonik Cleaning Solutions
by Dr Konrad Grygiel (Evonik Operations GmbH)


ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Poland, biuro@brenntag.pl

updated 06/2022 website

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Carotex Koncentraty Tatrzański Sp. K.

Polandmain-exhibitor | booth 530

CAROTEX with almost 35-years of experience in the Flavour industry proudly enters the Fragrance world.

Read More / Czytaj dalej

CAROTEX with almost 35-years of experience in the Flavour industry proudly enters the Fragrance world.

We are a dominant European Privately-Owned Flavours & Fragrances Family Company.

2021 marks our entrance in Perfumery which expands our product portfolio to the following categories:

▪ Perfumery products: perfumes, toilet waters, perfumed waters, colognes, deodorants.

▪ Cosmetics: creams, lotions, shampoos, shower gels, liquid soaps, bar soaps, bath lotions, massage oils etc.

▪ Household chemicals: powders, washing liquids, rinsing liquids, cleaning powders and liquids, dishwashing liquids, etc.

▪ Air fresheners (sprays, hangers, bottles, candles, potpourri etc.)

▪ Car cosmetics (shampoos, cleaning preparations, windscreen washer fluids etc.)

▪ Other: technical articles (paints, varnishes, paper, rubbers), cat litter, etc.

Please do not hesitate to visit our stand for any type of your F&F needs!

= = =

CAROTEX z niemal 35-letnim doświadczeniem w branży aromatów z dumą wkracza w świat zapachów.

Jesteśmy dominującą europejską rodzinną firmą zajmującą się aromatami i zapachami.

Rok 2020 to wejście do branży perfumeryjnej, które rozszerza nasze portfolio produktów o następujące kategorie:

▪ Produkty perfumeryjne: perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane, wody kolońskie, dezodoranty.

▪ Kosmetyki: kremy, balsamy, szampony, żele pod prysznic, mydła w płynie, mydła w kostce, płyny do kąpieli, olejki do masażu itp.

▪ Chemia gospodarcza: proszki, płyny do prania, płyny do płukania, proszki i płyny do czyszczenia, płyny do mycia naczyń itp.

▪ Odświeżacze powietrza (spraye, wieszaki, butelki, świece, potpouri itp.)

▪ Kosmetyki samochodowe (szampony, preparaty czyszczące, płyny do spryskiwaczy itp.)

▪ Inne: artykuły techniczne (farby, lakiery, papier, gumy), żwirek dla kotów itp.

Nie wahaj się, odwiedź nasze stoisko i poznaj ofertę naszych aromatów i zapachów!


Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 12:25
Why do cosmetics and household chemicals have a smell? Improving the effect of operation and the impression of cleanliness with the use of new fragrance compositions. / Dajmy technologiom CZAS na szukanie innowacji! Dlaczego wyroby kosmetyczne i chemii gospodarczej posiadają zapach? Poprawa efektu działania i wrażenia czystości przy zastosowaniu nowych kompozycji zapachowych.
by Zbigniew Gładyś (Carotex Koncentraty Tatrzański Sp. K.)


ul. Zakamarek 57, 02-998 Warszawa, Poland, +48 22 649 95 95, biuro@carotex.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Comercial Química Massó S.A.

Polandmain-exhibitor | booth 532

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ distributes chemical specialties from different principals and from own production in a variety of industries.

Read More / Czytaj dalej

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ distributes chemical specialties from different principals and from own production in a variety of industries. The company, headquartered in Spain, has sales offices in Poland, Hungary, Czech Republic, Romania, France, and Peru, servicing many central and south European markets.

At HPCI, the company is presenting ingredients for:

 • Personal Care: emollients, emulsifiers, actives, aesthetic modifiers, film-formers, humectants, preservatives, solubilizers, surfactants, rheology modifiers, oleochemicals.
 •  Household, Industrial and Institutional Cleaning: surfactants, corrosion inhibitors, rheological modifiers, solubilizers, emulsifiers, defoamers, specialties for vehicle cleaning/ I&I cleaning and much more      

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ also maintains formulation support through their own application laboratory and/or through the principals’ application departments. Moreover, through its new microbiological laboratory provides preliminary challenge tests.

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ offers own range of raw materials MASSOCARE and co-operates
in Poland with the following partners: Arxada, Aqia, BTSA, Innovactive Ingredients, Innovi, Lignopure, Lipotrue, Laboratorie Soniam, NaturaTec, Newing, Sigmund Lindner, Sinerga, Tagra, Triadachem, Zschimmer & Schwarz.

= = =

Firma COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ zajmuje się dystrybucją specjalistycznych surowców chemicznych różnych producentów jak i produkcji własnej, zaopatrując różne sektory przemysłu chemicznego. Firma z centralą w Hiszpanii oraz biurami handlowymi w Polsce, Czechach, Francji, Rumunii, Peru i na Węgrzech, dostarcza surowce do wielu krajów Europy Centralnej i Południowej.

Na targach HPCI firma zaprezentuje surowce do:

 • Chemii kosmetycznej: emolienty, emulgatory, zagęstniki, składniki: aktywne, filmotwórcze, nawilżające, konserwanty, solubilizatory, surfaktanty, modyfikatory reologii, oleochemikalia.
 •  Chemii gospodarczej, mycia przemysłowego i instytucjonalnego oraz kosmetyków samochodowch: surfaktanty, inhibitory korozji, modyfikatory reologii, solubilizatory, emulgatory, odpieniacze, surowce specjalne oraz wiele innych.

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ oferuje także pomoc techniczną i receptury opracowane   przez własne laboratorium aplikacyjne jak i laboratoria aplikacyjne partnerów biznesowych.  Poza tym poprzez nowo otwarte laboratorium mikrobiologiczne przeprowadza wstępne challenge testy.

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ współpracuje w Polsce z firmami: Arxada, Aqia, BTSA, Innovactive Ingredients, Innovi, Lignopure, Lipotrue, Laboratorie Soniam, NaturaTec, Newing, Sigmund Lindner, Sinerga, Tagra, Triadachem,  Zschimmer & Schwarz.    


REPRESENTED COMPANIES:

Arxada Switzerland
Aqia Brazil
BTSA Spain
Innovactive Ingredients Spain
Innovi France
Laboratorie Soniam France
Lignopure Germany
Lipotrue Spain
NaturaTec France
Newing Italy
Sigmund Lindner Germany
Sinerga Italy
Tagra Israel
Triada Canada
Zschimmer & Schwarz Germany

ul. Ostrobramska 101 A,  04-041 Warszawa, Poland , +48 22 46 56 550, biuro@cqm.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Cornelius Polska Sp. z o.o.

Polandmain-exhibitor | booth 340

Cornelius Polska, a Cornelius Group company, is a leading manufacturer and distributor of specialty chemicals for the life sciences – personal care and health & nutrition markets in Poland and Eastern Europe.

Read More / Czytaj dalej

Cornelius Polska, a Cornelius Group company, is a leading manufacturer and distributor of specialty chemicals for the life sciences – personal care and health & nutrition markets in Poland and Eastern Europe.

With an expert sales team on hand to support your business, backed by excellence in technical support and customer care, Cornelius Polska is ready to support you.

Our offer includes: actives, emollients, silicones, emulsifiers, UV filters, extracts, fragrance oils, conditioners, preservatives, hyaluronic acids, oils, surfactants, waxes, thickeners, pigments, Bioglitters etc.

= = =

Cornelius Polska Sp. z o.o. to wiodący europejski dystrybutor specjalistycznych oraz bazowych surowców chemicznych, dodatków i innych składników dla branży kosmetycznej i spożywczej.

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania i nowatorskie pomysły realizowane z wykorzystaniem najwyższej jakości składników. Oferujemy pomoc techniczną, w tym receptury opracowane przez laboratoria naszych partnerów biznesowych. Dodatkowo zapewniamy pomoc prawną i pełną dokumentację produktów oraz gwarantujemy skutecznąlogistykę naszych surowców.

W naszej ofercie znajdą Państwo: substancje aktywne, emolienty, silikony, emulgatory, filtry UV, ekstrakty roślinne, kompozycje zapachowe, kondycjonery, konserwanty, kwasy hialuronowe, oleje, surfaktanty, woski, zagęstniki, pigmenty, biodegradowalne brokaty kosmetyczne i inne.


REPRESENTED COMPANIES:

BIONAP s.r.l. Italy
Bloomage Biotechnology Corp., Ltd. China
Curia Global, Inc. USA
Fragrance Oils (International) Ltd. UK
Gelest, Inc. USA
HUGO New Materials Co., Ltd. China
Jeen International Corporation / VantageSpecialty Chemicals USA
Kalichem Italia s.r.l. Italy
Lamberti S.p.A. Italy
Phoenix Chemical, Inc. USA
R.I.T.A. Corporation USA
SABO S.p.A. Italy
Salicylates and Chemicals Pvt. Ltd. India
Sigmund Lindner GmbH Germany
Strahl & Pitsch, LLC USA

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 15:10
Eucarol® EASY MB and Eucarol® AGL C100 MB: novel powdered surfactants for a respectful beauty
by Ivan Pagin (Lamberti SpA)


ul. Postępu 14b,  02-676 Warszawa, Poland, biuro@corneliuspolska.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
CosmetoSAFE Consulting / CosmetoSAFE Assist

Polandmain-exhibitor | booth 251

CosmetoSAFE Consulting is a consulting company providing services to the cosmetics industry since 2013. Our main scope of activity is the cosmetic risk assessment.

Read More / Czytaj dalej

CosmetoSAFE Consulting is a consulting company providing services to the cosmetics industry since 2013. Our main scope of activity is the cosmetic risk assessment. We support our clients in implementing legal obligations related to introducing cosmetics to the market.

A reliable data analysis prepared by CosmetoSAFE experts gives manufacturers, importers and distributors of cosmetics from all over Europe the certainty that their product portfolio is legal, safe and adequately labelled.

Based on our experience, we have created CosmetoSAFE Assist – an intuitive online tool which helps cosmetic R&D teams in ensuring compliance with the Regulation (EC) No 1223/2009.

CosmetoSAFE Assist shortens the time spent on PIFs preparation, minimizes the risk of mistakes.

It is a system in which:

 • all information is stored in one place,
 • their mutual relations allow for multithreaded use of data,
 • you conduct data analysis only once, and then use the conclusions in all projects!

Are you tired of: the manual calculation of formulation costs, creating INCI or checking the black lists or claims?

CosmetoSAFE Assist is the solution to your problems!

= = =

CosmetoSAFE Consulting to firma doradcza, świadcząca usługi dla branży kosmetycznej od 2013 roku. Specjalizujemy się w ocenie bezpieczeństwa kosmetyków. Wspieramy naszych klientów w realizacji obowiązków prawnych związanych z wprowadzeniem kosmetyków do obrotu.

Rzetelna analiza danych przygotowywana przez ekspertów CosmetoSAFE daje producentom, importerom oraz dystrybutorom kosmetyków z całej Europy pewność, że oferowane przez nich portfolio produktów jest zgodne z prawem, bezpieczne dla użytkowników i właściwie oznakowane.

Na bazie naszych doświadczeń stworzyliśmy CosmetoSAFE Assist – intuicyjne, internetowe narzędzie, którego zadaniem jest ułatwienie codziennej pracy zespołów firm kosmetycznych w zakresie zapewnienia zgodności z Rozp. (WE) nr 1223/2009.

CosmetoSAFE Assist skraca czas pracy nad dokumentacją produktu kosmetycznego, minimalizuje ryzyko pomyłek.

To system, w którym:

 • wszystkie informacje są przechowywane w jednym miejscu,
 • ich wzajemne relacje pozwalają na wielowątkowe wykorzystanie danych,
 • analizę danych prowadzimy tylko raz, a wnioski wykorzystujemy we wszystkich projektach!

Masz dosyć: manualnej kalkulacji kosztów recepturowych, tworzenia INCI czy sprawdzania „na piechotę” black list czy deklaracji marketingowych?

CosmetoSAFE Assist będzie rozwiązaniem Twoich problemów!


Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 12:10
Let’s make technologists working mainly in the Lab again! Automation of regulatory responsibilities for R&D Departments / Dajmy technologiom CZAS na szukanie innowacji! Automatyzacja obowiązków regulacyjnych w działach R&D
by dr Iwona Białas (CosmetoSAFE Consulting Sp. z o.o.)


ul. Przesmyckiego 25F/4,  05-500 Piaseczno, Poland, +48 606 101 356,  i.bialas@cosmetosafe.pl

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Shanghai Cosroma Biotech Co., LTD.

Chinamain-exhibitor | booth 521

Founded in 2017 in Shanghai, COSROMA® has been developing itself as a premium global supplier specialized in cosmetic and personal care ingredients.

Read More / Czytaj dalej

Founded in 2017 in Shanghai, COSROMA® has been developing itself as a premium global supplier specialized in cosmetic and personal care ingredients.

COSROMA® aims at providing global customers an integrated supply solution of high quality ingredients from China.

COSROMA® not only develops and manufactures products itself, but also exclusively operates global business for other leading brands and manufacturers in China.

Thanks to our unique business strategy COSROMA® now possesses a rich, reliable and excellent product portfolio that covers actives, preservatives, sufactants, thickeners, emulsifiers, conditioners, etc.


Room 202, Building No. 7, Xinjie Road No. 1, Songjiang District, Shanghai 201612, China,
Tel: +8617721322672, Wechat: HiFuture21,   info@cosroma.com

updated 08/2023

   

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Croda Poland Sp. z o.o.

Poland | main-exhibitor | booth 440

Croda Personal Care and Home Care is dedicated to working with its customers to meet the evolving needs of consumers, with both the introduction new and innovative products…

Read More / Czytaj dalej

Croda Personal Care and Home Care is dedicated to working with its customers to meet the evolving needs of consumers, with both the introduction new and innovative products, and with its commitment to sustainability and social responsibility, through initiatives that include the use of certified sustainable palm oil and other renewable raw materials. The company’s expertise in formulation development, claims substantiation, market analysis and regulatory support provides customers with immediate access to essential services for successful product development. Part of a global network, Croda Personal Care and Home Care offers a wide and diverse product portfolio, including a full line of natural, botanical ingredients from its from its Crodarom and Alban Muller division, and a full range of skin care actives from its Sederma division.

= = =

Firma Croda współpracuje z Klientami oferując rozwiązania dla zmieniających się potrzeb konsumentów. Działalność obejmuje wprowadzanie nowych i innowacyjnych produktów oraz angażowanie się w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną poprzez stosowanie certyfikowanego oleju palmowego i innych surowców ze źródeł odnawialnych.

Wiedza naszego zespołu w zakresie recepturowania, definiowania haseł marketingowych, analizy rynku i wsparcia regulacyjnego zapewnia Klientom natychmiastowy dostęp do kluczowych usług, aby pomyślnie opracować nowe produkty rynkowe.

Będąc częścią globalnej sieci, działy surowców kosmetycznych i chemii gospodarczej firmy Croda oferują szeroką i różnorodną ofertę produktów, w tym: składniki naturalne i ekstrakty roślinne ekstrakty roślinne Crodaromu i Alban Muller oraz substancje aktywne Sedermy.


REPRESENTED COMPANIES:

Croda UK
Crodarom France
Alban Muller France
Sederma France

Wadowicka 6, 30-415 Kraków, Poland, +48 669 406 403, anna.michalska@croda.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
DKSH

Polandmain-exhibitor | booth 210

DKSH’s purpose is to enrich people’s lives. For more than 150 years, we have been delivering growth for companies in Asia and beyond across our Business Units Healthcare, Consumer Goods, Performance Materials, and Technology.

Read More / Czytaj dalej

DKSH’s purpose is to enrich people’s lives. For more than 150 years, we have been delivering growth for companies in Asia and beyond across our Business Units Healthcare, Consumer Goods, Performance Materials, and Technology. As a leading Market Expansion Services provider, we offer sourcing, market insights, marketing and sales, eCommerce, distribution and logistics, as well as after-sales services. Listed on the SIX Swiss Exchange, DKSH operates in 37 markets with 32,600 specialists, generating net sales of CHF 11.3 billion in 2022.

The DKSH Business Unit Performance Materials distributes specialty chemicals and ingredients for food, pharmaceutical, personal care, and various industrial applications. With 53 innovation centers and regulatory support worldwide, we create cutting-edge formulations that comply with local regulations. With around 1,650 specialists, the Business Unit generated net sales of CHF 1.5 billion in 2022.

DKSH in Poland was established as a representative office of DKSH Switzerland in July 2006 to meet opportunities presented by the economic growth of the Polish market. Since 2013, we have functioned as a representative office of DKSH GmbH in Hamburg, benefiting from our close geographical proximity.

= = =

W DKSH naszym celem jest wzbogacanie życia ludzi. Od ponad 150 lat zapewniamy wzrost firmom w Azji i poza nią w naszych jednostkach biznesowych: ochronie zdrowia, dobrach konsumpcyjnych, materiałach użytkowych i technologii. DKSH jest notowane na SIX Swiss Exchange, działa na 37 rynkach zatrudniając 32,1600 specjalistów, generując sprzedaż netto w wysokości 11,3 miliarda CHF w 2022 roku. Jednostka biznesowa DKSH Performance Materials zajmuje się dystrybucją specjalistycznych surowców chemicznych i składników do: żywności, kosmetyków, farmacji, i zastosowań przemysłowych. Dzięki 53. centrom innowacji i wsparciu regulacyjnemu tworzymy najnowocześniejsze receptury zgodne z lokalnymi przepisami.

Firma DKSH w Polsce została utworzona jako przedstawicielstwo DKSH Switzerland Ltd. w lipcu 2006 r. Od wielu lat jesteśmy stalym partnerem biznesowym najważniejszych polskich marek kosmetycznych. W naszym portfolio zwracamy szczególną uwagę na innowacyjne i unikalne składniki do wyrobów kosmetycznych, a naszą pasją jest ścisła współpraca ze specjalistami przygotowującymi kosmetyki – zarówno od strony formulacji jak i koncepcji marketingowej.


REPRESENTED COMPANIES:

Applechem USA
Cirebelle South Africa
Color Clay Spain
Easthill South Korea
Gilas Italy
Goo Chemicals Japan
Hydrior Switzerland
JNC Japan
Jos H. Lowenstein USA
Kahai Columbia
MC Actives Germany
MP Gokyo F&C Japan
Nagase / Hayashibara Japan
NKK Japan
Odycea France
Radiant South Korea
Roka Furadada Spain
Spectra Colors USA
Verdan Switzerland
Weylchem Germany

Rejtana 17/37, 02-517 Warszawa, Poland, +48 22 646 42 39, szymon.komorski@dksh.com

updated 08/2023

               

Visit Donauchem WebsiteVisit Donauchem Website Visit PCC Exol WebsiteVisit PCC Exol Website Visit Sharon Personal Care WebsiteVisit Sharon Personal Care Website Visit Zschimmer and Schwarz Interpolymer WebsiteVisit Zschimmer and Schwarz Interpolymer Website Visit Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. WebsiteVisit Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. Website Visit Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. WebsiteVisit Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. Website Visit VVF websiteVisit VVF website
Donauchem Polska Sp. z o. o.

Poland | main-exhibitor | booth 211

Donauchem Polska Sp. z o.o. is a part of Donau Chemie international group, founded 170 years ago. Donauchem is specialized in the distribution of raw materials and semi-finished chemicals.

Read More / Czytaj dalej

Donauchem Polska Sp. z o.o. is a part of Donau Chemie international group, founded 170 years ago. Donauchem is specialized in the distribution of raw materials and semi-finished chemicals.

Our strengths:

 • Carefully selected product portfolio applied in various industries, including food, pharmaceuticals, cosmetics, textiles, metals, household chemistry, paints & coatings, printing, etc.
 • Close, long-term cooperation with reliable partners – the renowned Polish and international manufacturers:

PCC Exol SA (Poland) is the leader of surfactants production in Eastern and Central Europe. The products are widely used in industries such as cosmetics and personal hygiene products, detergents and many others.

Sharon Personal Care, (Israel) leading preservative solution producer for cosmetics and personal care. Innovative solutions according to actual trends and requirements are present in cosmetic products worldwide.

Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. (Israel) is the world’s leading Jojoba oil manufacturer with over 30 years of experience, based in the heart of the Israeli desert. JD provides various Jojoba products to top cosmetics brands, manufacturers and laboratories worldwide.

Zschimmer & Schwarz Interpolymer Sàrl (Germany) is a manufacturer of water-based  styren-acrylic and pure acrylic polimer dispersions, polyurethane dispersions and wax emulsions.

VVF Limited (India) is the largest manufacturer of oleochemicals in India and the significant player in world stage with 40 years of experience. VVF offers fatty acids, fatty alcohols and glycerine.

 • experienced, well trained product group managers and sales representatives provide the best customer care available
 • technical support and professional consulting

= = =

Donauchem Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Donau Chemie, której początki sięgają170 lat wstecz. Donauchem specjalizuje się w dystrybucji surowców i półproduktów chemicznych.

Nasze mocne strony:

 • Starannie dobrane portfolio produktów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu np. spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, tekstylnym, metalowym, chemii gospodarczej, farbach i lakierach, poligrafii i wielu innych.
 • Ścisła, długoterminowa współpraca z naszymi partnerami – renomowanymi polskimi i międzynarodowymi producentami:

PCC Exol SA (Polska) jest liderem produkcji środków powierzchniowo czynnych w Europie Wschodniej i Środkowej. Produkty są szeroko stosowane w branżach takich jak kosmetyki i produkty higieny osobistej, detergenty i wiele innych.

Sharon Personal Care (Izrael) wiodący producent rozwiązań konserwujących do kosmetyków i higieny osobistej. Innowacyjne rozwiązania zgodne z aktualnymi trendami i wymaganiami są obecne w produktach kosmetycznych na całym świecie.

Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. (Izrael) jest wiodącym na świecie producentem oleju jojoba z ponad 30-letnim doświadczeniem. Z siedzibą w sercu Izraelskiej pustyni, JD dostarcza innowacyjne rozwiązania na bazie oleju Jojoba do najlepszych marek kosmetycznych, producentów i laboratoriów na całym świecie.

Zschimmer & Schwarz Interpolymer Sàrl (Niemcy) jest producentem na bazie wody styren-akrylowych i czystych dyspersji akrylowych, dyspersji poliuretanowych i emulsji woskowych.

VVF Limited (Indie) jest największym producentem oleochemikaliów w Indiach i znaczącym graczem na arenie światowej, z 40-letnim doświadczeniem. VVF oferuje kwasy tłuszczowe, alkohole tłuszczowe i glicerynę.

 • zespół wykwalifikowanych i doświadczonych przedstawicieli handlowych i specjalistów zapewniają klientom firmy najwyższą jakość obsługi.
 • profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne

Donauchem – naturalnie blisko.


REPRESENTED COMPANIES:

Aquapharm Chemicals Pvt. Ltd. India
Gulbrandsen Technologies Inc. India
Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. Israel
PCC Exol SA Poland
Sharon Personal Care Israel
VVF [India] Limited India
Zschimmer & Schwarz Interpolymer Sàrl Germany

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 16:05
Regenerating new models of preservation systems for the green sustainable market demands
Nowe modele układów konserwujących stworzone na potrzeby ekologicznego, zrównoważonego rynku
by Lee-or Tsviling (Sharon Personal Care)


ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica, Poland/p>

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Enzym Kosmetyki Sp. z o.o.

Poland | main-exhibitor | booth 131

Enzym Kosmetyki Sp. z o. o. is a company that has been working for over 30 years on the distribution of cosmetic ingredients. Until the end of 2022, it was known as Enzym Agnieszka Choynowska.

Read More / Czytaj dalej

Enzym Kosmetyki Sp. z o. o. is a company that has been working for over 30 years on the distribution of cosmetic ingredients. Until the end of 2022, it was known as Enzym Agnieszka Choynowska. However, at the beginning of 2023, it changed its legal form to CO. LTD and switched its name to Enzym Kosmetyki.

In 2014 and 2022 Enzym company established cooperation with Italian producers of natural raw cosmetic materials such as active ingredients, emulsifiers, emollients, mild surfactants, and solubilizers.

In 2022 a company known as Sharon took over other Italian producers which gave a beginning to Sharon Personal Care, which is now the main supplier of cosmetic ingredients of Enzym company.

Over the years a portfolio of offered raw cosmetic materials got significantly extended, in particular by Asian pigments, fillers for colored cosmetics, and microencapsulated active ingredients from the USA. Enzym’s portfolio includes basic materials as well, they are practically used in the production of every cosmetic, for example, vitamins, extracts, natural oils, kinds of butter, waxes, and bioferments.

Feel free to contact us.

= = =

Enzym Kosmetyki Sp. z o. o. to działająca od ponad trzydziestu lat firma zajmująca się dystrybucją surowców kosmetycznych. Do końca roku 2022 była znana pod nazwą Enzym Agnieszka Choynowska, ale z początkiem roku 2023 przekształciła swoja formę prawną w spółkę z o. o. i zmieniła nazwę na Enzym Kosmetyki.

W 2014 oraz 2022 roku firma Enzym nawiązała współpracę z włoskimi producentami naturalnych surowców kosmetycznych takich jak: substancje aktywne, emulgatory, emolienty, łagodne surfaktanty, solubilizatory.

W 2022 roku nastąpiło przejęcie włoskich dostawców przez firmę Sharon dając początek firmie Sharon Personal Care, który jest obecnie głównym Dostawcą surowców firmy Enzym.

Na przestrzeni lat portfolio oferowanych surowców zostało znacznie rozszerzone, w szczególności o azjatyckie pigmenty i wypełniacze do kosmetyki kolorowej oraz mikrokapsułkowane surowce aktywne z USA. W portfolio firmy znajdują się także surowce podstawowe, stosowane w produkcji praktycznie każdego kosmetyku m.in. witaminy, ekstrakty, oleje naturalne, masła i woski oraz biofermenty.

Zapraszamy do kontaktu 😊


REPRESENTED COMPANIES:

AlphaTech Science (Thailand) Co. Ltd. Thailand
Cosmochem Chemicals Greece
Mafco USA
Phytoafrica Germany
Salvona Technologies USA
Sharon Personal Care Italy
Symbiosis Poland

Główna 1a, 95-081 Dłutów, Poland, +48 44 6340219, enzym@enzym.com.pl

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Eprus Sp. z o.o. / Courage+Khazaka Polska

Poland | main-exhibitor | booth 513

EPRUS is the exclusive distributor of professional skin testing devices from Courage+Khazaka electronic GmbH in Poland.

Read More / Czytaj dalej

EPRUS is the exclusive distributor of professional skin testing devices from Courage+Khazaka electronic GmbH in Poland. Our offer includes devices for measuring skin parameters, which can be used not only in professional measurements of the properties of cosmetic products or treatments in research laboratories and universities, but also help in the selection of treatments or cosmetics in beauty salons.

The Courage+Khazaka devices are worldwide used as standard equipment:

 • in R&D departments of cosmetic/pharmaceutical/raw material companies to do efficacy testing and claim support. Due to their user-friendliness and reasonable prices the instruments are not only used by large international companies but also by smaller and medium sized cosmetic companies to test their products at each stage of the development.
 • in independent CROs & testing laboratories
 • in dermatological basic research
 • occupational health has found that besides tests of other body organs and functions (e.g. lung, ears, eyes, etc.) measuring the skin is a useful way of predicting where the skin is at risk in the working environment and thus preventing skin diseases among workers. Using skin testing equipment also has an educational effect (to show the necessity of using skin care and protection products).

Of course there are many other industries (e.g. food/food supplement industry, textile industry, etc.) and medical disciplines for basic research (e.g. gynecology, plastic surgery, burns and wound healing, veterinary medicine, ophthalmology, etc.) interested in the measurements of skin’s physiology.

Eprus is the only authorized service of Courage+Khazaka devices in Poland.

= = =

EPRUS jest wyłącznym dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do badania skóry firmy Courage+Khazaka electronic  GmbH w Polsce. W naszej ofercie znajdują się urządzenia do pomiaru parametrów skóry, które mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w profesjonalnych pomiarach właściwości produktów kosmetycznych czy zabiegów w laboratoriach badawczych i na uczelniach, ale także wspomóc dobór zabiegu czy kosmetyków w salonach kosmetycznych.

Urządzenia Courage+Khazaka są stosowane na całym świecie jako standardowe wyposażenie:

• w działach badawczo-rozwojowych firm kosmetycznych/farmaceutycznych/surowcowych do przeprowadzania testów skuteczności. Ze względu na łatwość obsługi i przystępną cenę instrumenty są wykorzystywane nie tylko przez duże międzynarodowe firmy, ale także przez mniejsze i średnie firmy kosmetyczne do testowania swoich produktów na każdym etapie rozwoju.

• w laboratoriach badawczych

• w dermatologicznych badaniach podstawowych

• w badaniach pracowników, np. do badania skóry na stanowiskach gdzie jest ona narażona na ryzyko w środowisku pracy. Korzystanie z aparatury do badań skórnych ma również efekt edukacyjny (pokazuje konieczność stosowania środków do pielęgnacji i ochrony skóry).

Oczywiście istnieje wiele innych gałęzi przemysłu (np. przemysł spożywczy/suplementów diety, przemysł tekstylny itp.) oraz dyscyplin medycznych zajmujących się badaniami podstawowymi (np. ginekologia, chirurgia plastyczna, oparzenia i gojenie ran, weterynaria, okulistyka itp.) zainteresowanych pomiarami fizjologii skóry.

Eprus  jest także jedynym autoryzowanym serwisem urządzeń Courage+Khazaka na terenie Polski.


REPRESENTED COMPANIES:

Courage+Khazaka electronic GmbH Germany

ul. Leszczyńska 32, 43-300 Bielsko-Biała, Poland, +48 33 497 73 70, eprus@eprus.pl

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
 EPS Media (Kosmetyki i Detergenty)

Polandmedia-partner | booth 250

“Cosmetics&Detergents”  is an informative platform of EPS Media. It has been created to provide reliable and professionally prepared current information on cosmetics and detergents market.

Read More / Czytaj dalej

“Cosmetics&Detergents”  is an informative platform of EPS Media. It has been created to provide reliable and professionally prepared current information on cosmetics and detergents market.

Through www.chemiaibiznes.com.pl website and magazine we provide our readers with a reliable information about cosmetics/detergents market situation, trends, and perspectives. To our readers belongs everyone who is looking for suppliers or prospective clients, companies, specialized in production, distribution or providing services, especially managerial team, marketing and R&D departments and everyone who is interested in cross-sectional information from cosmetics and household chemicals market.

= = =

“Kosmetyki i Detergenty” to kwartalnik biznesowo-informacyjny prowadzony przez EPS Media, stworzony z myślą o firmachposzukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat przemysłu kosmetycznego i środków czystości.

Poprzez portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz czasopismo czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemii gospodarczej i kosmetycznym, trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami są poszukujący dostawców lub odbiorców usług i produktów, pracownicy firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, w tym kadra zarządzająca, pracownicy działów marketingu i sprzedaży oraz działów R&D.


EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa, Poland | tel./fax: +48 22 253 81 01

updated 08/2023

   

Visit Our WebsiteVisit Our Website
C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.

Polandmain-exhibitor | booth 510
C.H.Erbslöh Polska is a company specializing in the distribution of modern chemical raw materials and industrial materials used, among others, in in the production of cosmetics.

Read More / Czytaj dalej

C.H.Erbslöh Polska is a company specializing in the distribution of modern chemical raw materials and industrial materials used, among others, in in the production of cosmetics. Thanks to many years of experience, we are highly qualified in the field of technological consulting. Our history proves that creativity and courage in thinking enable us to achieve the highest standards of operation. We focus on quality and professionalism, which makes us a reliable business partner.

We have had a strong position on the market for years. In our long-term of experience, we have constantly manage our portfolio of products and solutions to maintain a balance between tradition and innovation. Modern technology combined with a strong commitment to consistency make C.H Erbslöh Polska invariably stand out among other distributors.

We are part of the LEL group, associating European leading distributors with over 20 years of history. We provide best-in-class product quality and a wide range of services.

Our offer includes: synthetic and natural thickeners, stabilizers, emulsifiers, silicones, active substances, natural extracts, pigments, dyes and many other specific substances with unique applications.

= = =

C.H.Erbslöh Polska jest firmą specjalizującą się w dystrybucji nowoczesnych surowców chemicznych i materiałów przemysłowych stosowanych m.in. w produkcji kosmetyków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy wysoko wykwalifikowani w zakresie doradztwa technologicznego. Nasza historia świadczy o tym, że kreatywność i odwaga w myśleniu umożliwiają osiągnięcie najwyższych standardów działania. Stawiamy na jakość i profesjonalizm, co czyni nas niezawodnym partnerem w biznesie.

Od lat cieszymy się silną pozycją na rynku. W swoim długoletnim działaniu staraliśmy się stale zarządzać portfolio swoich produktów i rozwiązań tak, aby utrzymać równowagę pomiędzy tradycją a innowacją. Nowoczesna technologia w połączeniu z silnym zaangażowaniem w zachowanie spójności sprawiają, że C.H Erbslöh Polska niezmiennie wyróżnia się wśród dystrybutorów.

Jesteśmy częścią grupy LEL, zrzeszającej europejskich wiodących dystrybutorów z ponad 20 letnią historią. Zapewniamy najlepszą w swojej klasie jakość produktów oraz szeroki wachlarz usług.

W swojej ofercie posiadamy: zagęstniki syntetyczne i naturalne, stabilizatory, emulgatory, silikony, substancje aktywne, naturalne ekstrakty, pigmenty, barwniki jak i wiele innych specyficznych substancji o unikatowych zastosowaniach.


REPRESENTED COMPANIES:

• visit our stand for more information
• zapraszamy na nasze stoisko po więcej informacji

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 15:45
Nurturing Beauty and Microbiome Harmony: Harnessing the Power of Alpin Heilmoor Extract for Healthy, Radiant Skin, Hair, and Oral Care
Pielęgnowanie piękna i harmonii mikrobiomu: Wykorzystanie mocy ekstraktu Alpin Heilmoor dla zdrowej, promiennej skóry, włosów i pielęgnacji jamy ustnej.
by Stefan Fellner (PREMIUM ORGANIC GmbH)

Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 15:25
Glycoin® natural
Glycoin® naturalny
by René Schmitz (bitop AG)


ul. Farbiarska 69, 02-862 Warszawa, Poland, +48 22 899 19 44, info.pl@cherbsloeh.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Fenchem Biochemie GmbH

Polandmain-exhibitor | booth 534

Headquartered in Nanjing, China, with sales, service and warehousing in the USA, South Africa, Germany, Thailand, Malaysia, and Brazil, Fenchem is committed to the distribution of raw materials and additives for food, feed, cosmetic, and coating industry.

Read More / Czytaj dalej

Headquartered in Nanjing, China, with sales, service and warehousing in the USA, South Africa, Germany, Thailand, Malaysia, and Brazil, Fenchem is committed to the distribution of raw materials and additives for food, feed, cosmetic, and coating industry.

We have established our brand as one of quality, consistency and reliability. For more than two decades, we have dedicated ourselves to state-of-the-art materials selections, manufacturing, logistics and service.

Our international team has the knowledge and the commitment to support your company and customers. We always believe that better ingredients lead to a better life. We constantly strive towards minimizing our consumption of resources and reducing our environmental impact by introducing environment friendly ingredients and solu<ons.


Mathias-Brüggen-Str. 146, 50829 Cologne, Germany, servicede@fenchem.com liangcy@fenchem.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Givaudan Active Beauty

France | main-exhibitor | booth 320

Givaudan Active Beauty crafts avant-garde cosmetic actives and high-end specialties that make people look and feel good. We bring nature’s most precious gifts to the art of personal care in the form of biotech & botanical high-performing molecules, delighting consumers.

Read More / Czytaj dalej

Givaudan Active Beauty crafts avant-garde cosmetic actives and high-end specialties that make people look and feel good. We bring nature’s most precious gifts to the art of personal care in the form of biotech & botanical high-performing molecules, delighting consumers. Our extensive portfolio of award-winning skin & hair ingredients spans a variety of benefits for human beauty: from well-ageing and self-tanners to radiance, microbiome-friendly, soothers, hydrators, and more. Backed by solid scientific recognition and consumers’ awareness, we remain at the cutting edge of this rapidly expanding market to deliver sustainable solutions supporting the growth of our customers. This is Givaudan. Human by nature. Learn more at www.givaudan.com/fragrance-beauty/active-beauty

= = =

Jako część Givaudan Fragrance&Beauty, Givaudan Active Beauty tworzy awangardowe kosmetyki I ekskluzywne surowce, które poprawiają wygląd i samopoczucie. Wnosimy najcenniejsze dary natury do sztuki pielęgnacji ciała w postaci wysokowydajnych cząsteczek biotechnologicznych i botanicznych, które zachwycają konsumentów. Nasze obszerne portfolio nagradzanych składników aktywnych do skóry i włosów obejmuje szereg korzyści dla ludzkiego piękna: od pielęgnacji przeciwstarzeniowej, naturalnie opalonej i rozświetlonej skóry, po surowce przyjazne dla mikrobiomu, wygładzające, nawilżające i wiele innych. Wspierani solidnym uznaniem naukowym i świadomością konsumentów, pozostajemy w czołówce stale rozwijającego się rynku, aby dostarczyć zrównoważone rozwiązania wspierające rozwój naszych klientów. Dowiedz się więcej na: : www.givaudan.com/fragrance-beauty/active-beauty


Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 12:15
Discover our latest biotechnology innovations. 3 new, natural, sustainable and powerful actives!
Odkryj nasze najnowsze innowacje biotechnologiczne. 3 nowe, naturalne, zrównoważone i skuteczne substancje aktywne
by Caroline de Roaldes, Regional Marketing Manager (Givaudan Active Beauty)


Givaudan France S.A.S, 17-23 rue de la Voie des Bans, 95102 Argenteuil, FRANCE, +33 532534015, global.cosmetic@givaudan.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Grolman Group

Poland | main-exhibitor | booth 333

The Grolman Group operates an international specialty ingredients distribution business.

Read More / Czytaj dalej

The Grolman Group operates an international specialty ingredients distribution business. It is composed of local sales offices based in all European countries, each supported by technically trained sales staff, customer service teams and local warehousing.

Grolman is committed to providing top-quality ingredients. Every phase in the development of a new Personal Care product is important: from the selection of each ingredient to the efficacy testing of the finished product. Grolman laboratories have been established and equipped to help you with this challenge.

Grolman has committed to reaching Net Zero emissions by 2050 and believes that the path to net zero is linked to the concept of circularity. Therefore, Grolman is proud to be the first SME in the chemical industry globally to receive official validation for their Net-Zero reduction science-based targets across the entire value chain scopes 1, 2 and 3 by 2050 from the Science Based Targets Initiative (SBTi).

= = =

Grupa Grolman prowadzi międzynarodową działalność w zakresie dystrybucji specjalistycznych składników. Posiada lokalne biura sprzedaży we wszystkich krajach europejskich, z których każde jest wspierane przez technicznie wyszkolony personel sprzedaży, zespoły obsługi klienta i lokalne magazyny.

Grolman jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości składników. Każdy etap opracowywania nowego produktu higieny osobistej jest ważny: od wyboru każdego składnika po testowanie skuteczności gotowego produktu. Laboratoria Grolman zostały stworzone i wyposażone, aby pomóc w tym wyzwaniu.

Firma Grolman zobowiązała się do osiągnięcia Net Zero do 2050 r. i wierzy, że droga do osiągnięcia zerowej emisji netto jest powiązana z koncepcją obiegu zamkniętego. Dlatego też Grolman jest dumny z tego, że jako pierwsze MŚP w branży chemicznej na świecie otrzymał oficjalną walidację swoich celów opartych na nauce w zakresie redukcji emisji netto w całym łańcuchu wartości w zakresach 1, 2 i 3 do 2050 r. od Science Based Targets Initiative (SBTi).


REPRESENTED COMPANIES:

BNatural Italy
Cerax South Africa
Chemipol Spain
Corel Pharma Chem India
Covestro Switzerland
euroMinerals Spain
Hanfama Canadelaar Austria
Joint Color China
Kialab Italy
Oxerra Italy
Radiant Color Belgium / USA
rimana international
Schlenk Germany
Seqens Cosmetics France
Sigachi India
Temix Italy
Venator France
Woosung South Korea

ul. Jagiellońska 94d, 85-027 Bydgoszcz, +48 52 379 11 41, personalcare.pl@grolman-group.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
HARKE POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

Poland | main-exhibitor | booth 301

HARKE GROUP is a powerful chemical and plastics distributor with a strong footprint in Europe and Asia.

Read More / Czytaj dalej

HARKE GROUP is a powerful chemical and plastics distributor with a strong footprint in Europe and Asia.

For more than 50 years we are #ConnectingWorldMarkets on 4 continents, in more than 50 countries, for more than 30 industries through our skilled technical sales, formulation and logistics experts in 16 subsidiaries.

We have a proven track record of successful sales and procurement market openings! Active in 6 divisions and 25 business units, supported by 15 service functions, with 3 laboratories, 2 contract packing sites and more than 40.000 deliveries per year HARKE is an attractive partner: #OnePartnerOneResponsibility


REPRESENTED COMAPANIES:

Bio-Nest Taiwan
Fuji Chemical Industries China
JCT USA
L.E.V. Latvia
Melaleuca Poland
PMC France
Solvay Germany
Toyo Bo China
Uute Scientific Finland

Al. Jerozolimskie 200, lok 343, 02-486 Warszawa, T. +48 509 813 212, info@harkepoland.com

updated 08/2023

     

Visit HPCI WebsiteVisit HPCI Website Visit Corporate WebsiteVisit Corporate Website
HPCI Events Organizer – Vincentz Network

Germany | organizer | booth 520

HPCI CEE Event owner and organizer – Vincentz Network (VN) was founded in 1893 and is a family-owned and managed company located in Hanover,

Read More / Czytaj dalej

HPCI CEE Event owner and organizer – Vincentz Network (VN) was founded in 1893 and is a family-owned and managed company located in Hanover, Germany. VN is a global leader for information and networking services, notably small and large-scale exhibitions, conferences and seminars. One key focus has been the coatings industry that addresses issues that are structurally related to the HPCI industry, with raw material development and usage being a core topic.

= = =

Właściciel i organizator HPCI CEEVincentz Network (VN) powstała w 1893 roku w Hanowerze jako firma rodzinna i do dziś pozostaje w rękach prywatnych i jest zarządzana przez rodzinę pierwszych właścicieli. VN należy do czółówki globalnych liderów usług networkingowych. Jest organizatorem zarówno mniejszych jak i dużej skali wydarzeń targowych, konferencji i seminariów. Jednym z głównych pól działania firmy jest branża farb i lakierów – w wielu punktach powiązana w zakresie tematyki z zagadnieniami HPCI, szczególnie w zakresie opracowywania i zastosowań nowych surowców.


P.O. Box 6247, 30062 Hannover, Germany, hpci@vincentz.net

Visit Our WebsiteVisit Our Website
HSH Chemie Sp. z o.o.

Poland | main-exhibitor | booth 400

HSH Chemie is the No. 1 Chemical Distributor in Central and Eastern Europe with more than 30 years of experience and 13 office locations in CEE.

Read More / Czytaj dalej

HSH Chemie is the No. 1 Chemical Distributor in Central and Eastern Europe with more than 30 years of experience and 13 office locations in CEE. Privately owned, family-driven company has its Headquarters in Hamburg and provides services in more than 30 countries within CEE Proactive culture, sales network, strong sales experience, technical competence, compliance standard, professional marketing approach and comprehensive customer care makes HSH Chemie a competent and strategic business partner. 

HSH Chemie offers a wide range of raw materials suitable for the cosmetics and household industries, including: active substances, botanical extracts, proteins, vitamins for skin and hair care products, vegetable oils, natural waxes, emulsifiers, emollients, humectants, mild surfactants, conditioning and styling polymers, opacifiers, rheology modifiers, preservatives, solvents, fatty acids, fragrances and essential oils, dyes and pigments, antiperspirant actives and others.

The distinct fragrance compositions from FREY&LAU evoke emotions, experiences and memories. Our perfumers transfer ideas into successful products. They have mastered the art of creating tempting compositions which provide fragrant accents in the personal care, home care and technical perfumery segments. 

Based on the perfect interaction of creativity, knowledge and technology, we develop unique and tailor-made fragrance concepts for our customers that are precisely customized to consumer preferences in national and international target markets. 

Hallstar Beauty is a leading provider of solutions for the beauty and personal care industry, with a special focus on ingredients for skin care and sun care. Our extensive expertise in functional naturals, oil-extracted, 100% vegetal eco-actives, and photoprotection science sets us apart. Hallstar’s global capabilities in sustainable product development, sales and manufacturing boast operations in the United States, Italy, France, China and Brazil. We can provide broad technical, regulatory and operational support, including in vitro SPF/PFA testing on-site at our laboratories. Our experienced research and development team has hundreds of ready-made formulations and can also work closely with you to develop innovative, customized solutions for your specific need. 

 We make beauty natural. Lipoid Kosmetik is a leading manufacturer of natural raw materials for the cosmetic and personal care industry. High-quality botanical actives and extracts (Lipoid Kosmetik AG, Switzerland) as well as pharma grade natural lecithins and phospholipids (Lipoid GmbH, Germany) are part of our sophisticated portfolio. 

As a pioneer in these fields, Lipoid Kosmetik has gained an outstanding reputation in the global cosmetic industry over the last 50 years. This long-standing expertise, in combination with the exceptional quality of our portfolio, enables our customers to develop market innovative, functional and natural cosmetic products meeting the highest standards. 

= = =

HSH Chemie jest wiodącym dystrybutorem surowców w Europie Środkowo-Wschodniej z ponad 30-letnim doświadczeniem i 13 biurami. Jest to prywatna, rodzinna firma, która ma swoją siedzibę główną w Hamburgu i świadczy usługi w ponad 30 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Proaktywna kultura, sieć sprzedaży, rozległe doświadczenie sprzedażowe, kompetencje techniczne, standardy zgodności, profesjonalne podejście marketingowe i kompleksowa obsługa klienta sprawiają, że HSH Chemie jest kompetentnym i strategicznym partnerem biznesowym. 

HSH Chemie oferuje szeroką gamę surowców odpowiednich dla przemysłu kosmetycznego i chemii gospodarczej, w tym: substancje aktywne, ekstrakty roślinne, białka, witaminy do pielęgnacji skóry i włosów, oleje roślinne, naturalne woski, emulgatory, emolienty, środki nawilżające, łagodne środki powierzchniowo czynne, kondycjonowanie i stylizacja polimerów, środki zmętniające, modyfikatory właściwości reologicznych, konserwanty, rozpuszczalniki, kwasy tłuszczowe, substancje zapachowe i olejki eteryczne, barwniki i pigmenty, przeciw potowe substancje czynne i inne. 

Kompozycje zapachowe FREY&LAU wzbudzają emocje i przywołują wspomnienia. Nasi mistrzowie perfumeryjni przenoszą marzenia w udane produkty, tworząc kompozycje zapachowe do kosmetyków i chemii gospodarczej.

Dzięki połączeniu kreatywności, wiedzy i technologii opracowujemy unikalne zapachy dostosowane do potrzeb klientów na różnych rynkach. Nasza pasja i zaangażowanie odzwierciedla się w naszych  produktach. Dążymy do ciągłego doskonalenia, inspirując się nowymi wyzwaniami. Nasze zapachy tworzą piękne historie, przenikając zmysły ludzi na całym świecie.

Hallstar Beauty jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla przemysłu kosmetycznego i higieny osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem składników do pielęgnacji skóry i ochrony przeciwsłonecznej. Wyróżnia nas szerokie doświadczenie w zakresie funkcjonalnych składników naturalnych, ekstrakcji olejowej, 100% roślinnych eko-aktywów i nauki o fotoprotekcji. Globalne możliwości Hallstar w zakresie rozwoju, sprzedaży i produkcji zrównoważonych produktów obejmują działania w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Francji, Chinach i Brazylii. Możemy zapewnić szerokie wsparcie techniczne, regulacyjne i operacyjne, w tym testy in vitro SPF/PFA na miejscu w naszych laboratoriach. Nasz doświadczony zespół badawczo-rozwojowy dysponuje setkami gotowych receptur, może również ściśle współpracować z klientem w celu opracowania innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań dla konkretnych potrzeb. 

Tworzymy naturalne piękno. Lipoid Kosmetikjest wiodącym producentem naturalnych surowców dla przemysłu kosmetycznego i pielęgnacji osobistej. Wysokiej jakości aktywne składniki roślinne i ekstrakty (Lipoid Kosmetik AG, Szwajcaria), a także naturalne lecytyny i fosfolipidy klasy farmaceutycznej (Lipoid GmbH, Niemcy) stanowią część naszego zaawansowanego portfolio.

Jako pionier w tych dziedzinach, Lipoid Kosmetik zyskał znakomitą reputację w światowym przemyśle kosmetycznym w ciągu ostatnich 50 lat.To wieloletnie doświadczenie, w połączeniu z wyjątkową jakością naszego portfolio, umożliwia naszym klientom rozwój innowacyjnych na rynku, funkcjonalnych i naturalnych produktów kosmetycznych spełniających najwyższe standardy.


REPRESENTED COMPANIES:

Frey + Lau GmbH Germany
HALLSTAR Italy
Lipoid Kosmetik AG Switzerland

ul. Płowiecka 1, 04-501 Warszawa, Poland, +48 22 512 03 00, poland@hsh-chemie.com

updated 08/2023

     

Visit Our WebsiteVisit Our Website
IMCD Polska Sp. z o.o.

Polandmain-exhibitor | booth 343

 IMCD is a global leader in the distribution and formulation of speciality chemicals and ingredients, providing solutions to its partners. 

Read More / Czytaj dalej

IMCD is a global leader in the distribution and formulation of speciality chemicals and food ingredients, providing solutions to its partners. Our result driven professionals provide formulation expertise and market focused solutions to suppliers and customers across all regions, offering a range of comprehensive product portfolios that embrace industry trends. With a team of over 4,300 people in 50 countries and over 70 technical centers, IMCD offers a unique combination of deep penetration and understanding of local markets supported by developed infrastructure.

IMCD Poland is one of the leading distributors of speciality chemicals and food ingredients in Poland. We partner with many renowned chemical manufacturers and provide products and solutions for almost all applications of chemical and food industries. Our dedicated team of passionate and ambitious professionals makes every day effort to meet and exceed our customers’ expectations in a dynamic environment in which we operate.

= = =

IMCD jest globalnym liderem w zakresie dystrybucji oraz formulacji z zastosowaniem specjalistycznych surowców chemicznych i dodatków funkcjonalnych do żywności. Nasz zespół profesjonalistów, oferuje klientom dostęp do obszernego portfolio produktowego odpowiadającego ich oczekiwaniom i zgodnego z innowacjami i trendami na rynku. Dzięki zespołowi liczącemu ponad 4,300 osób w ponad 50 krajach, wspieranemu przez ponad 70 centrów technologicznych, IMCD oferuje unikalną kombinację głębokiej penetracji i zrozumienia rynków lokalnych z rozwiniętą infrastrukturą międzynarodową.

IMCD Polska jest jednym z czołowych dystrybutorów surowców specjalistycznych w Polsce. Dzięki bliskiej współpracy z wieloma renomowanymi dostawcami specjalistycznych produktów chemicznych naszym klientom możemy zaoferować rozwiązania przeznaczone niemal do wszystkich zastosowań w przemyśle chemicznym i spożywczym. Nasz zespół złożony z ambitnych i pełnych zaangażowania specjalistów dokłada wszelkich starań, aby codziennie spełniać i przekraczać rosnące wymagania stawiane nam przez dynamicznie zmieniające się otoczenie.

Dwa biura – w Warszawie i w Rybniku, w połączeniu z efektywną i elastyczną infrastrukturą magazynowo-logistyczną w całym kraju, pozwalają nam być bliżej klientów.


REPRESENTED COMPANIES:

Genesis Biosciencies United Kingdom
Grant Industries USA
Jan Dekker The Netherlands
Koster Keunen USA
Nikko Chemicals Japan
IFF (Home Care I&I) USA
Seiwa Kasei Japan
SOCRI Italy
Stepan USA
Wacker Chemie AG Germany

Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 14:30
Sustainability and Waterless products: What the formulator should know about the chemistry of waxes?
Zrównoważony rozwój i produkty bezwodne: co formulator powinien wiedzieć o chemii wosków?
by Daniel Cecchetti (Koster Keunen)


ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Poland, +48 22 223 67 00, info@imcd.pl

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.

Poland | main-exhibitor | Booth 341

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o. is a distributor of chemical raw materials for personal care, food and household industries.

Read More / Czytaj dalej

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o. is a distributor of chemical raw materials for personal care, food and household industries.

The core business of the company is supplying raw materials for the cosmetics industry. Wide portfolio consists of innovative active ingredients, natural peelings, sensory modifiers, UV filters, hydrolats and functional products, such as mild surfactants (sarcosinates, glutamates, APGs), rheology modifiers, emulsifiers etc. The company is an exclusive representative of reliable suppliers like Alchemy Ingredients, BASF Care Creations, Cobiosa, Lessonia, Sino Lion, TRI-K.

The portfolio also includes raw materials for household and I&I applications, such as dispersing agents, surfactants, thickeners, enzymes, odour absorbers and perfume compounds from Givaudan.

IMPAG provides high-level technical support for R&D departments and competent commercial and logistics service.

= = =

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o. – dystrybutor surowców do przemysłu kosmetycznego, spożywczego i chemii gospodarczej.

Ważnym filarem firmy jest przemysł kosmetyczny. W skład szerokiej i różnorodnej oferty wchodzą substancje aktywne do produkcji kosmetyków, naturalne peelingi, filtry UV, modyfikatory odczuć sensorycznych, hydrolaty, a także produkty funkcjonalne, takie jak łagodne środki powierzchniowo czynne (sarkozyniany, glutaminiany, alkilopoliglikozydy), modyfikatory reologii, emulgatory etc. Firma jest wyłącznym przedstawicielem uznanych producentów, między innymi: Alchemy Ingredients, BASF Care Creations, Cobiosa, Lessonia, Sino Lion, TRI-K.

W portfolio firmy znajdują się również surowce przeznaczone do zastosowania w sektorze chemii gospodarczej oraz myciu przemysłowym, między innymi dyspergatory, zagęstniki, enzymy, surfaktanty, neutralizatory zapachu oraz kompozycje zapachowe firmy Givaudan.

IMPAG oferuje pełne wsparcie techniczne dla działów badawczo-rozwojowych, a także kompetentną obsługę handlowo-logistyczną.


REPRESENTED COMPANIES:

AB Enzymes GmbH Germany
Alchemy lngredients Limited United Kingdom
BASF Care Creations Germany
Bio Epiderm GmbH Germany
Cobiosa lndustrias Asociadas S.L. Spain
Empresa Figueirense de Pesca, Lda Portugal
Herbarom Laboratoire France
Lessonia France
MFCI Limited China
Patech Fine Chemicals Co., Ltd. Taiwan
RN Laboratories Pvt. Ltd. India
Schill + Seilacher GmbH Germany
Sino Lion, Ltd. USA / China
Sunjin Beauty Science Co., Ltd. South Korea
TRI-K lndustries. Inc. USA
Yangzhou Joyvo WeiKem Biology Co., Ltd. China

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, Poland, +48 22 418 40 00, info@impag.pl

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Kaczmarek-Komponenty

Polandmain-exhibitor | booth 441

The Kaczmarek-Komponenty company provides top quality raw materials for cosmetics. Knowledge and experience gained for over 30 years allow us to effectively support various projects conducted by our Clients.

Read More / Czytaj dalej

The Kaczmarek-Komponenty company provides top quality raw materials for cosmetics. Knowledge and experience gained for over 30 years allow us to effectively support various projects conducted by our Clients.

Our awareness of the latest trends and solutions is the result of cooperation with globally respected companies of the cosmetic industry, of which we are the exclusive representative on the Polish market.

KACZMAREK-KOMPONENTY specializes in supplying active ingredients such as: peptides, plant extracts, stem cells, proteins, emulsifiers, vitamins, oils, butters, brightening powders, hair dyes, dyes for cosmetic masses, fragrance compositions and innovation raw materials delivery system.  A considerable part of the raw materials in our offer is ECOCERT and COSMOS certified.

An individual approach to each Client and a flexibility of our activities are derived from the best traditions of a family business.

Our Partners: Variati s.p.a.,  Gfn-Selco, Huwell Chemicals S.p.A., Ephyla SAS, The Garden of Natural Solution , Vytrus Biotech, Takasago Europe Perfumery Laboratory,  Ti-Unic Biotech Co.Ltd, ATANOR 118, S.L., lmDerma Laboratories Co., LTD., CONTIPRO.

= = =

Firma Kaczmarek-Komponenty dostarcza najwyższej jakości surowce dla przemysłu kosmetycznego. Wiedza i doświadczenie gromadzone od ponad 30 lat pozwalają nam efektywnie wspierać różnorodne projekty realizowane przez naszych Klientów. Znajomość najnowszych trendów i rozwiązań to efekt współpracy z  uznanymi  na świecie firmami branży kosmetycznej, których jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na polskim rynku.

Kaczmarek-Komponenty specjalizuje się w dystrybucji surowców aktywnych takich jak: peptydy, ekstrakty roślinne, komórki macierzyste, proteiny, emulgatory, witaminy, oleje, masła, proszki rozjaśniające, barwniki, kompozycje zapachowe i  nowoczesne systemy dostarczania surowców.  Znaczna część surowców w naszej ofercie posiada certyfikaty ECOCERT i COSMOS.

Indywidualne podejście do każdego Klienta oraz elastyczność naszych działań czerpiemy z najlepszych tradycji firmy rodzinnej.

Nasi Partnerzy: GFN- Selco, Huwell, The Garden of Natural Solution, Variati, Ephyla, Vytrus Biotech, Takasago Europe Perfumery Laboratory,  Ti-Unic Biotech Co.Ltd, ATANOR 118, S.L., oraz lmDerma Laboratories Co., LTD., CONTIPRO.


REPRESENTED COMPANIES:

ATANOR 118. S.L. Spain
Contipro Inc. Czech Republic
Ephyla SAS France
GFN-SELCO Germany
Huwell Chemicals S.p.A. Italy
ImDerma Laboratiories Co., Ltd. Taiwan
Takasago Europe Perfumery Laboratory France
The Garden of National Solution South Korea
Ti-Unic Biotech Co., Ltd. Taiwan
Variati S.p.A. Italy
Vytrus Biotech Spain

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 11:40
UPowders® – the new generation of cosmetic extracts.
UPowders® – nowa generacja ekstraktów kosmetycznych.
by Neven Ivic, Marketing Director (Atanor 118 S.L.)

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 14:20
The Photobiome Factor: a new role of Microbiota in Photoaeging.
The Photobiome Factor: nowa rola mikrobiomu w procesie starzenia.
by Anhelina Niezhentseva, Business Development Manager (Vytrus Biotech)


ul. Poznańska 52a, 62-090 Mrowino, Poland, +48 61 816 34 30, sekretariat@komponenty.eu

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Mirarosa Cosmetics Sp. z o.o.

Poland | main-exhibitor | booth 551
Mirarosa Cosmetics Sp. z o.o. is a leading manufacturer and supplier of innovative ingredients and technologies for the cosmetic, pharmaceutical and household chemical industries since 2009.

Read More / Czytaj dalej
Mirarosa Cosmetics Sp. z o.o. is a leading manufacturer and supplier of innovative ingredients and technologies for the cosmetic, pharmaceutical and household chemical industries since 2009. We are based in Krynica-Zdrój, Poland.

Our mission is to provide the pure, safe and effective natural ingredients: botanical extracts, ferments, kombucha, aromatic waters, herbal and fruit vinegars and a natural odor neutralizer – DeoFerment.

We are open to customer needs and offer an individual approach to every project and every customer.

= = =

Mirarosa Cosmetics Sp. z o.o. to firma działająca od 2009r z siedzibą w Krynicy-Zdroju.

Jesteśmy producentem i dostawcą innowacyjnych składników i technologii dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i chemii gospodarczej.

Oferujemy czyste, bezpieczne i efektywne ekstrakty botaniczne, fermenty, kombuchę, wody aromatyczne, octy ziołowe i owocowe oraz naturalny neutralizator zapachów – DeoFerment.

Jesteśmy otwarci na potrzeby klientów i oferujemy indywidualne podejście do każdego projektu. Dzielimy się naszą pasją i służymy wiedzą i doświadczeniem.


Mochnaczka Niżna 42A, 33-380 Krynica Zdrój, Poland ·  T. +48 (18) 472 33 22 · biuro@mirarosa.com

 updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Nordmann Poland

Polandmain-exhibitor | booth 321

Nordmann has been present on the Polish market for over 30 years. Company belongs to Nordmann group who in this year celebrates 111 anniversary.

Read More / Czytaj dalej

Nordmann has been present on the Polish market for over 30 years. Company belongs to Nordmann group who in this year celebrates 111 anniversary.

Nordmann Group distributes raw materials, basic and specialty additives for different branches of widely understood chemical industry. One of our assets is introducing new, technologically advanced groups of intermediates, produced by reputable worldwide companies.

In our offer you may find raw materials for cosmetic, household and institutional chemistry.

 • Cosmetics chemistry – e.g. innovative active substances, active cells, vitamins, UV filters, fragrances, oils and emollients, pigments, dyes, rheology modifiers, starches, conditioners, emulsifiers, plant extracts, peelings, silica, algae .
 • Household and institutional chemistry – e.g. phosphonates, phosphates, surfactants, dyes, waxes, starches, fragrances

Nordmann Group, is a company present on world markets, inspiring innovative solutions and always in search of new products. In our offer we combine tradition with latest achievements so as to meet future requirements of developing industry.

= = =

Firma Nordmann jest obecna na polskim rynku od ponad
30 lat. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Nordmann, która w tym roku obchodzi 111 rocznicę działalności.

Nordmann Polska jest dostawcą surowców, dodatków specjalistycznych, bazowych, a także półproduktów dla różnych branż szeroko rozumianego przemysłu chemicznego. Jednym z naszych atutów jest wprowadzanie nowych, wysoko zaawansowanych technologicznie półproduktów, wytwarzanych przez renomowanych producentów z całego świata.

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo surowce dla przemysłu kosmetycznego oraz chemii gospodarczej i instytucjonalnej:

 • CHEMIA KOSMETYCZNA: in. innowacyjne substancje aktywne, komórki roślinne, witaminy, filtry UV, kompozycje zapachowe, oleje i emolienty, pigmenty, barwniki, modyfikatory reologii, skrobie, kondycjonery, emulgatory, ekstrakty roślinne, substancje peelingujące, krzemionki dentystyczne, algi.
 • CHEMIA GOSPODARCZA I INSTYTUCJONALNA: in. fosfoniany, fosforany, surfaktanty, barwniki, woski, kompozycje zapachowe.

Nordmann Polska, jest firmą obecną na światowych rynkach, poszukującą nowych produktów, inspirującą innowacyjne rozwiązania. Łączymy  w naszej ofercie tradycję z najnowszymi osiągnięciami tak, aby móc sprostać przyszłym wymogom rozwijającego się przemysłu.


REPRESENTED COMPANIES:

AAK Sweden AB Sweden
Aloecorp USA
CABB GmbH Germany
CITRÓLEO Brazil
dsm-firmenich Switzerland
Elementis GmbH Germany
EXSYMOL Monaco
GELYMA France
Grace GmbH Germany
Ingredion Germany GmbH Germany
Imunoglukan S.r.o Slovak Republic
Kaffe Bueno ApS Denmark
Naolys France
Prayon S.A. Belgium / France
Sabinsa Europe GmbH Germany
Sasol Olefins & Surfactants GmbH Germany / Italy
Sun Chemical SA USA
TC USA Canada
Th. C. Tromm GmbH Germany
Vioryl S.A. Greece

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 11:20
Say goodbye to bloom and graininess when formulating with tropical butter and AAK Soft Technology.
Pożegnajmy się z niekontrolowaną krystalizają i jej skutkami podczas recepturowania z tropikalnym masłem i wykorzystaniem technologii Soft AAK.
by Emelie Grónsterwall (AAK Sweden AB)

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 12:50
dsm-firmenich skin & hair care solutions for menopause beauty care.
dsm-firmenich rozwiązania w pielęgnacji skóry i włosów w okresie menopauzy.
by Noe Strahmann (dsm-firmenich AG)

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 14:00
Bentone Hydroclay 700 – Versatility through Synergy.
Bentone Hydroclay 700 – Wszechstronność dzięki synergii.
by Dr. Moritz Messner (Elementis Services GmbH)

Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 13:40
Beauty and personal care: market and fragrance trends.
Uroda i higiena osobista: trendy rynkowe i zapachowe.
by Nikos Santiris (VIORYL S.A)

Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 14:15
Making Better Happen for People & Planet with AAK Shea, Canola & coconut derivatives.
Sprawmy aby przyszłość była lepsza dla ludzi i planety z pochodnymi masła Shea, olejów rzepakowego oraz kokosowego produkowanych przez firmę AAK.
by Angelique Mazur (AAK Sweden AB)


ul Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | T. +48 22 651 74 14 | info-pl@nordman.global

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
O&3

UK | main-exhibitor | booth 103

O&3 are a global one-stop shop for natural oil ingredients, boasting Europe’s largest online technical database of over 950 products.

Read More / Czytaj dalej

O&3 are a global one-stop shop for natural oil ingredients, boasting Europe’s largest online technical database of over 950 products.

Our purpose is to source natural ingredients that are just as kind to people’s skin as they are to the environment, as we believe the best skincare products are made with high-quality, sustainably sourced, natural ingredients that provide numerous benefits for both the skin and the planet.

We’re leaders in the most natural oil extraction process, cold pressing, and we are always adding to our ever-growing list of cold-pressed oils. With a full list of sustainability accreditations; we are aware of how environmental concerns are impacting consumer demands – and we have the solution.

 • 950 + Natural Ingredients
 • Trusted by the world’s leading cosmeic & indie brands
 • Europe’s largest online technical database
 • Outstanding customer service
 • Market leaders in zero-waste natural ingredients
 • Fast delivery (3-5 day lead Vme) & flexible pack sizes
 • Operations in Europe, UK & USA

= = =

Nasze wieloletnie doświadczenie dało nam cenną wiedzę i pasję, dzięki którym możemy wprowadzić niezbędne zmiany w jakości usług dostarczanych do przemysłu kosmetycznego.

Zamiłowanie do najlepszych surowców naturalnych motywuje nas do niekończących się poszukiwań nowych olejów, dzięki czemu możemy zaoferować Wam już ponad 700 olejów, olejków eterycznych, maseł i wosków.

Jako liderzy w swojej branży, zapewniający kompleksową obsługę, działamy na całym świecie – nie tylko w Wielkiej Brytanii, USA ,Europie i Azji. Niezależnie od tego skąd jesteście, możemy dostarczyć praktycznie każdy surowiec naturalny w wybranym przez Was opakowaniu.

 • gama ponad 950 naturalnych surowców z kompleksową obsługą z naszej strony
 • szybka dostawa
 • największa w Europie baza dokumentów technicznych dostępna online 24/7

O&3 Limited | Athelstan Business Park, Hutton Conyers, HG4 5BF Ripon, England | T. +44 (0)1765 522120 | hello@oand3.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
OQEMA Polska

Poland | main-exhibitor | booth 101

OQEMA Sp. z o.o. (OQEMA Polska) is the Polish representative of the German corporation OQEMA AG (called OVERLACK AG until the end of 2017) from Mönchengladbach.

Read More / Czytaj dalej

OQEMA Sp. z o.o. (OQEMA Polska) is the Polish representative of the German corporation OQEMA AG (called OVERLACK AG until the end of 2017) from Mönchengladbach. OQEMA has operated on the Polish market since 1997, initially as a joint venture with Organika Łódź under the name Conlac Chemia Partner, than under the name OQEMA Sp. z o.o. in Ozorków since 2017.

OQEMA Group it is a leading distributor of basic and specialty chemicals with operations throughout Europe. Established in 1922,  thanks to the sustainable growth strategy the company has advanced into the top 10 chemical distribution companies within Europe.

Our mission

To be a major distributor of chemical materials for clients from various industries, to meet clients’ expectations, and to promote our brand through actions for the benefit of society and the environment.”

= = =

OQEMA Sp. z o.o. (OQEMA Polska) jest przedstawicielem w Polsce niemieckiego koncernu OQEMA AG (do końca 2017r. OVERLACK AG) z siedzibą główną w Mönchengladbach.

OQEMA Polska działa na rynku krajowym od 1997 roku, początkowo jako spółka joint venture z Organiką Łódź pod nazwą Conlac Chemia Partner, a od 2017 roku pod nazwą OQEMA Sp. z o.o. w Ozorkowie.

Grupa Oqema to wiodący dystrybutor surowców bazowych i specjalistycznych prowadzący swoją działalność od 100 lat.  Dzięki zrównoważonej strategii rozwoju firma znajduje się w pierwszej dziesiątce dystrybutorów chemicznych w Europie.

Nasza misja

Być znaczącym dystrybutorem surowców chemicznych dla odbiorców z różnych branż przemysłu spełniającym oczekiwania klientów, promującym swoją markę poprzez działania na rzecz społeczeństwa i środowiska”


REPRESENTED COMPANIES:

Arlés Biocosmetics Spain
Berkem SAS France
Citróleo Brazil
Evonik Resources Efficiency GmbH Germany
Hywax GmbH Germany
Italmatch Chemicals SpA Italy
Maycos Italiana S.R.L Italy
Native Extracts PTY Ltd Australia
Sacchetto S.p.A. Italy

ul. Łęczycka 3a, 95-035 Ozorków, Poland, +48 42 270 44 00, biuro@oqema.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
ORLEN S. A.

Poland | main-exhibitor | booth 610

ORLEN is an integrated multi-utility group listed in prestigious global rankings such as Fortune Global 500 and Platts TOP250.

Read More / Czytaj dalej

ORLEN is an integrated multi-utility group listed in prestigious global rankings such as Fortune Global 500 and Platts TOP250. It was the first company in the region to declare a commitment to achieve net zero carbon footprint by 2050. The recent acquisitions (of the Energa Group, Grupa LOTOS and PGNiG) place the Group among the world’s 150 largest corporations. ORLEN operates in nine home markets: Poland, the Czech Republic, Germany, Lithuania, Slovakia, Hungary, Canada, Norway and Pakistan.

= = =

Grupa ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny notowany w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Jako pierwsza firma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dzięki przejęciom (Grupa Energa, Grupa LOTOS, PGNiG) wszedł do grona 150 największych firm na świecie. Koncern prowadzi działalność na 9 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii i Pakistanie.


ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Poland

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Plimon Global S.L.U.

Spain | main-exhibitor | booth 353

Plimon is a producer, formulator and distributor of raw materials and ingredients. Over the last 30 years we have produced, formulated and distributed Vegetable Oils.

Read More / Czytaj dalej

Plimon is a producer, formulator and distributor of raw materials and ingredients, and is located in 3 Business Units:

 • Beauty & Personal Care
 • Food & Feed
 • Industrial

Over the last 30 years we have produced, formulated and distributed Vegetable Oils.

We offer our clients all our experWse for adding value to their brand and product.

The headquarters of Plimon are located in Granollers (Barcelona) and we produce our own Vegetable Oils in Lerida (Spain). We work with four types of oils: TradiWonal, Equivalent, Custom Made and AcWve oils.

We supply all Market Segments with a wide range of products and services, based on the concepts of naturalness and sustainability.


Edifici Plimon. C/ Marató, 2-8, Planta 3, 08403 Granollers, Spain | T. +34 618643311 | rlascorz@plimon.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Pollena-Aroma

Poland | main-exhibitor | booth 300
Pollena-Aroma is Poland’s largest manufacturer of food flavors and fragrances. Since 1956, we have been honing our skills and competencies to provide customers with exceptional aroma and flavor experiences.

Read More / Czytaj dalej

Pollena-Aroma is Poland’s largest manufacturer of food flavors and fragrances. Since 1956, we have been honing our skills and competencies to provide customers with exceptional aroma and flavor experiences. Today, we boast Europe’s most modern, fully automated production facilities that meet all GMP, HACCP and European Union directive requirements.

Since 2017, we have been part of the international Turpaz Group. This merger has resulted in the creation of a very strong global team of flavor creators and fragrances. We are committed to the development of the aroma and perfume industry, working with our customers to combine products with new concepts and technologies.

Our compositions are used in, among others:

Perfumery sector:
Eau de Toilette, Eau de Parfum, Aftershave;

Cosmetics sector:
Skin care, toiletries and color cosmetics;

Household chemicals sector:
Washing and cleaning preparations, washing powders and gels, rinsing liquids, toilet fragrance cubes, air fresheners;

Automotive cosmetics sector:
Car sprays, specialty preparations, air fresheners;

Candles

and many other production segments.

= = =

Pollena-Aroma to największy w Polsce producent aromatów spożywczych i kompozycji zapachowych, a także właściciel marki Dr Beta, oferującej naturalne olejki eteryczne oraz kosmetyki. Od 1956 roku szlifujemy nasze umiejętności i kompetencje, by dostarczać klientom wyjątkowe doświadczenia zapachowe i smakowe. Nasi eksperci z zakresu kreacji aromatów oraz kompozycji zapachowych, dokładają wszelkich starań, by łączyć tradycję z nowoczesnymi technologiami i stale podnosić jakość naszych produktów.

Obecnie możemy pochwalić się najnowocześniejszymi w Europie, w pełni zautomatyzowanymi instalacjami produkcyjnymi, które spełniają wszystkie wymagania gmp, haccp oraz dyrektyw unii europejskiej.

Od 2017 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Turpaz. W wyniku tej fuzji powstał bardzo silny globalny zespół kreatorów aromatów oraz kompozycji. Jesteśmy zaangażowani w rozwój branży aromatycznej i perfumeryjnej, współpracując z naszymi klientami w celu łączenia produktów z nowymi koncepcjami i technologiami.

KOMPOZYCJE ZAPACHOWE
Nasze kompozycje zapachowe to perfekcyjne dzieła sztuki perfumeryjnej – tworzone z najwyższej jakości surowców naturalnych i syntetycznych. Każdy zapach ma swoją unikatową recepturę i wyjątkowy charakter, dzięki któremu może wyrażać konkretne emocje. Tworzenie kompozycji zapachowych powierzamy najlepszym z najlepszych – perfumiarzom – zaangażowanym pasjonatom, prawdziwym fachowcom z wieloletnim doświadczeniem. Naszych perfumiarzy wspierają wybitni technolodzy, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne i wysokiej klasy urządzenia badawcze.  W Pollena-Aroma dbamy o najlepszą jakość i powtarzalność składników używanych przy produkcji zapachowych kompozycji, co gwarantuje równocześnie niezmienność jakościową wyrobu finalnego.

Nasze kompozycje znajdują zastosowanie m.in. w:

Sektorze perfumeryjnym:
Wody toaletowe, wody perfumowane, wody po goleniu;

Sektorze kosmetycznym:
Kosmetyka pielęgnacyjna, toaletowa oraz kolorowa;

Sektorze chemii gospodarczej:
Preparaty myjące i czyszczące, proszki i żele do prania, płyny do płukania, kostki zapachowe do wc, odświeżacze powietrza;

Sektorze kosmetyki samochodowej:
Spryskiwacze samochodowe, preparaty specjalistyczne, odświeżacze powietrza;

Świecach

oraz wielu innych segmentach produkcyjnych.


Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 15:05
Fragrances and emotions – how to create added value for the customer?
Zapachy a emocje – jak kreować wartość dodaną dla klienta?
by Monika Kaleta (Pollena-Aroma)


Przemysłowa 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Poland | T. +48 22 504 17 36 | aroma@pollenaaroma.com

updated 08/2023

   

Visit Pol-Nil WebsiteVisit Pol-Nil Website Visit Cosphatec WebsiteVisit Cosphatec Website
POL-NIL / COSPHATEC

Poland / Germany | main exhibitor | booth 401

For over 30 years, Pol-Nil based on honesty, reliability and partnership, we have been developing and cultivating our commercial relations with customers of the cosmetics and chemical industry.

Read More / Czytaj dalej

LET’S GET THE ABSOLUTE BEST FOR COSMETICS AND ULTIMATELY FOR CONSUMERS!

For over 30 years, Pol-Nil based on honesty, reliability and partnership, we have been developing and cultivating our commercial relations with customers of the cosmetics and chemical industry.

Our  product portfolio includes inter alia:

 • Active substances
 • Multifunctional substances
 • Thickeners
 • Natural and synthetic preservatives
 • Oils and vegetable butters
 • Natural flower waxes
 • Essential oils and hydrolates
 • Plant extracts
 • Fragrance
 • Chelating substances
 • Enzymes
 • Vitamins
 • Anti-dandruff substances
 • Emulsifying and emollients
 • Amino acids
 • Antioxidants
 • Peptides
 • Organic acids
 • Whitening substances
 • Anti-aging substances
 • Anti-acne substances
 • Silver and gold

Thanks to close cooperation with our suppliers, we are aware of customer needs, the latest cosmetic trends and we offer comprehensive care in the field of consultancy during the creation of formulations (conducting “challenge tests”, offering support of technologists of our business partners), necessary documentation. We guarantee cooperation based on the mutual trust, friendly atmosphere and reliability.

Cosphatec is the partner for stabilising modern and natural cosmetics with sustainable, skin-friendly raw materials. Microbial stability, antioxidant stability, emulsion and viscosity stability are the basic requirements that our products always and comprehensively fulfil. When searching for new raw materials, we focus on skin compatibility and naturalness by using biodegradable materials from sustainable and natural sources. All our raw materials are vegan and GMO-free, and all our core products are COSMOS approved.

Our vision is that one day we will be able to replace all products with synthetic or questionable ingredients with natural alternatives. To achieve this vision, we work daily to maintain our high product quality, develop new products and create resulting formulations. At the same time, our excellent service to customers and the sharing of our long-standing knowledge in various formats is part of our identity.

= = =

STWÓRZMY RAZEM JAK NAJLEPSZE KOSMETYKI DLA KONSUMENTÓW!

POL-NIL od ponad 30 lat, bazując na uczciwości solidności oraz partnerstwu rozwija i pielęgnuje relacje handlowe z klientami branży kosmetycznej i chemicznej.  

W zakresie surowców kosmetycznych nasze portfolio produktowe składa się m.in. z:

 • Substancje aktywne
 • Substancje multifukncyjne
 • Zagęstniki
 • Konserwanty naturalne i syntetyczne
 • Oleje i masła roślinne
 • Naturalne woski kwiatowe
 • Olejki eteryczne i hydrolaty
 • Ekstrakty roślinne
 • Kompozycje zapachowe
 • Substancje chelatujące
 • Enzymy
 • Witaminy
 • Substancje przeciwłupieżowe
 • Emulgatory i emolienty
 • Aminokwasy
 • Antyutleniacze
 • Peptydy
 • Kwasy organiczne
 • Substancje wybielające
 • Substancje przeciwstarzeniowe
 • Substancje przeciwtrądzikowe
 • Srebro i złoto

Dzięki bliskiej współpracy z naszymi dostawcami jesteśmy świadomi potrzeb klientów, najnowszych trendów kosmetycznych oraz oferujemy kompleksową pomoc w zakresie doradztwa podczas tworzenia receptur (przeprowadzanie „challenge test” i pomoc technologów ze strony naszych partnerów biznesowych), niezbędnej dokumentacji. Gwarantujemy współpracę opierającą się na wzajemnych zaufaniu, przyjaznej atmosferze oraz niezawodności.

Naturalna Stabilność Nowoczesnych Kosmetyków.

Cosphatec, to Twój partner w zakresie stabilizacji współczesnych, naturalnych kosmetyków opartej jedynie na surowcach przyjaznych skórze, które pozyskiwane są zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zapewniamy stałą, wysoką jakość usług oraz elastyczną obsługę wszystkich naszych partnerów biznesowych – niezależnie od wielkości firmy.

Nasz zespół składa się z ekspertów w takich dziedzinach jak R&D, zarządzanie jakością, usługi laboratoryjne i regulacyjne oraz sprzedaż. Jesteśmy po to, aby wspierać Cię specjalistyczną wiedzą techniczną w zakresie receptur kosmetycznych i zaoferować przeprowadzenie „challenge test”, a także zestaw dobrze skomponowanych receptur ramowych.

Działamy globalnie w lokalnej, rodzinnej i dynamicznej atmosferze.

Uczymy się od natury.

Naszym celem jest to, żeby pewnego dnia wszystkie syntetyczne i szkodliwe surowce kosmetyczne zostały zastąpione przez ich naturalne zamienniki.


Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 10:30
Antimicrobial product stabilisation by natural humectants
by Dr. Carsten Dietz (PhD), Sales Director Asian Pacific and East Europe (COSPHATEC GmbHa)


Pol-Nil Sp. z o.o., ul. Annopol 6a, 03-236 Warszawa, Poland, phone: +48 22 814 20 00, office@pol-nil.com.pl
COSPHATEC GmbH, Hopfenmarkt 33, 20457 Hamburg, Germany, phone: +49 40 350 16 69-0, info@cosphatec.de

updated 07/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów (PTCK)

Poland | partner | booth 651

The Polish Society of Cosmetic Scientists (PSCS), a continuation of the Polish Society of Cosmetic Chemists, was established in 2021.

Read More / Czytaj dalej

The Polish Society of Cosmetic Scientists (PSCS), a continuation of the Polish Society of Cosmetic Chemists, was established in 2021.

The need to create the organization of cosmetologists in Poland – scientists from academia and industry – was discussed for years. Such organizations have been operating successfully all over the world. They integrate the scientific community, initiate and support basic scientific research, promote achievements in cosmetology, conduct training and other forms of enhancing cosmetologists’ qualifications, and organize scientific congresses and conferences.

The objectives of the Society are: development of cosmetology, support of scientific research in the field of cosmetology and related sciences and support of cosmetologists’ education, promotion of good ethical patterns in cosmetology as well as increase of professional knowledge of the Society members and dissemination of scientific information. The Society represents the interests of its members towards administration and third parties.

The PSCS invites to the membership:

 • university academics
 • experts from cosmetics industry: R&D department staff, technologists, production and quality control departments
 • personnel involved in the cosmetics safety assessment, microbiologists
 • dermatologists
 • students of cosmetology and related disciplines

PSCS has been a member of the International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) since 2022. The existence of a society that connects scientists from academia with scientists working in industry is much needed by both spheres. This is where science meets business!

= = =

Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów (PTCK), będące kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Kosmetologów, zostało utworzone w roku 2021.

O potrzebie stworzenia w Polsce organizacji zrzeszającej kosmetologów – naukowców z uczelni i przemysłu – mówiło się od lat. Takie organizacje działają z powodzeniem na całym świecie. Integrują środowisko naukowe, inicjują i wspierają podstawowe badania naukowe, promują osiągnięcia kosmetologii, prowadzą szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji kosmetologów, organizują kongresy i konferencje naukowe.

Celami Towarzystwa są: rozwój kosmetologii, wspieranie badań naukowych w dziedzinie kosmetologii i nauk pokrewnych, wspieranie kształcenia kosmetologów, propagowanie dobrych wzorców etycznych w kosmetologii, a także podnoszenie wiedzy zawodowej członków Towarzystwa oraz upowszechnianie informacji naukowej. Towarzystwo reprezentuje interesy swoich członków wobec administracji i osób trzecich.

PTCK zaprasza do swojego grona:

 • pracowników ośrodków akademickich
 • osoby związane z przemysłem kosmetycznym: pracowników działów R&D, technologów, pracowników działów produkcyjnych i kontroli jakości
 • osoby zajmujące się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, mikrobiologów
 • dermatologów
 • studentów kosmetologii i kierunków pokrewnych

PTCK jest członkiem International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC).

Istnienie towarzystwa, które łączy ludzi nauki ze środowisk akademickich z ludźmi nauki działającymi w przemyśle, jest bardzo potrzebne obu sferom. Tu nauka spotyka się z biznesem!


Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Poland, +48 22 625 57 82, biuro@ptck.pl

updated 09/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Poland | partner | booth 350

The Polish Association of Cosmetic and Detergent Industry (PACDI), is the first organization of the cosmetics and detergent industry in Poland, established in 1992.

Read More / Czytaj dalej

The Polish Association of Cosmetic and Detergent Industry (PACDI), is the first organization of the cosmetics and detergent industry in Poland, established in 1992. For 31 years, PACDI has been successfully promoting, supporting the development and protecting the interests of the industry and cosmetic and detergent companies. PACDI represents the industry and its members in relations with state administration, the media and other stakeholders – in Poland and in the European Union. It is an active participant in legislative processes – submitting comments and postulates of Member Companies to new and amended legal acts.

Members of the Association are well recognized manufacturers and distributors, as well as retail chains, suppliers of raw materials and other companies cooperating with the cosmetic and detergent industries, including biocidal products. At PACDI, they gain access to up-to-date expertise and support in crisis situations. The Association’s experts provide companies with assistance in solving problems related to changes in industry law, often very short transition periods, as well as the lack of uniform regulations in force both in different parts of the world and in the EU itself. For companies active in foreign markets, an additional benefit of membership is the possibility to obtain FSC (Free Sales Certificate) certificates for cosmetics and detergents free of charge.

PACDI is a member of international industry organizations: Cosmetics Europe, the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products A.I.S.E. and the European Aerosol Federation (FEA).

In 2021, PACDI launched COSMILE (www.cosmileeurope.eu), the largest online database of cosmetic ingredients in Poland with around 30,000 substances.  It is a reliable, science-based source of information about the properties and effects, as well as the safety of individual ingredients in cosmetic products.

The Director General of the Polish Association of the Cosmetic and Detergent Industry is Dr Anna Oborska PhD.

= = =

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) to utworzona w roku 1992, jako pierwsza w Polsce, organizacja branży kosmetycznej i detergentowej. PSPKD od 31 lat z sukcesem promuje, wspiera rozwój oraz chroni interesy branży oraz firm kosmetycznych i detergentowych.

PSPKD reprezentuje branże i swoich Członków w relacjach z administracją państwową, mediami oraz innymi interesariuszami – w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych – przekazuje uwagi i postulaty Firm Członkowskich do nowotworzonych i zmienianych aktów prawnych.

Członkowie Stowarzyszenia, to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową, w tym produktów biobójczych. W PSPKD uzyskują dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Eksperci Stowarzyszenia udzielają firmom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami prawa branżowego, często bardzo krótkimi okresami przejściowymi, a także brakiem jednolitych przepisów obowiązujących zarówno w różnych częściach świata jak i samej UE. Dla firm aktywnych na rynkach zagranicznych dodatkową korzyścią członkostwa jest możliwość nieodpłatnego uzyskania certyfikatów FSC (Free Sales Certificate) dla kosmetyków i detergentów.

PSPKD jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

W roku 2021 PSPKD uruchomiło największą w Polsce – liczącą około 30 000 substancji – internetową bazę składników kosmetycznych COSMILE (www.cosmileeurope.eu).  To rzetelne, oparte na dowodach naukowych źródło informacji o właściwościach i działaniu, a także bezpieczeństwie poszczególnych składników produktów kosmetycznych.

Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr inż. Anna Oborska.


Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Poland, +48 22 625 57 82, biuro@kosmetyki-detergenty.pl

updated 09/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
ProTec Ingredia Polska

Polandmain-exhibitor | booth 431

We specialise in the sourcing and supply of ingredients of the highest quality. Our team has vast technical and commercial experience in the Personal Care industry and we remain on hand to offer full customer support.

Read More / Czytaj dalej

We specialise in the sourcing and supply of ingredients of the highest quality. Our team has vast technical and commercial experience in the Personal Care industry and we remain on hand to offer full customer support.

Experience and expertise

The team at ProTec Ingredia Polska has vast experience and expertise in the global Personal Care markets and specialise in sourcing and supplying products to customers of all sizes.

ProTec Ingredia Polska only works with high profile and world-renowned manufacturing partners to provide innovative and market-leading ingredients to its customers.

Taking a global view

We understand the ‘globalised’ nature of the industry we work in, and our team specialises in ensuring we can meet the needs of our customers no matter where they are located.

Our mission statement is simple; to consistently delight our customers.

= = =

Specjalizujemy się w dostarczaniu najwyższej jakości surowców do produkcji kosmetyków. Posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie techniczne i handlowe w branży kosmetycznej. Zawsze służymy pomocą w znalezieniu odpowiedniego składnika oraz w opracowaniu receptury gotowego wyrobu kosmetycznego.

Doświadczenie i wiedza

Współpracujemy tylko i wyłącznie z wyspecjalizowanymi i uznanymi na świecie producentami surowców kosmetycznych, dzięki czemu możemy naszym klientom zapewnić dostęp do najbardziej innowacyjnych i ciekawych składników kosmetycznych. Oferujemy surowce o bardzo wysokiej jakości, znajdujące uznanie wśród wielu odbiorców na całym świecie, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych imprezach branżowych.

Globalne spojrzenie

Rozumiemy potrzebę ‘globalizacji’ w naszej branży, dlatego specjalizujemy się w obsłudze klienta niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Nasza misja jest prosta: konsekwentnie zachwycać naszych klientów.


REPRESENTED COMPANIES:

Cargill Beauty USA
CLR Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH Germany
Codif Technologie Naturelle France
Floratech a Cargill Company USA
Innovacos USA
Micro Powders USA
Oat Cosmetics United Kingdom
Presperse USA
Protec Botanice United Kingdom
Prodotti Gianni Italy
Terlys Canada
Uviva Germany
Winkey China

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 16:35
The Postbiotic revolution in skincare.
Postbiotyczna rewolucja w pielęgnacji skóry.
by Stephan Telge (CLR Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH)


Berezyńska 6a/1, 03-904 Warszawa, Poland, +48 22 330 96 40, biuro.polska@protecingredia.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Provital Polska

Polandmain-exhibitor | booth 221

Provital is a trusted supplier of natural active ingredients for skin and hair care.

Read More / Czytaj dalej

Provital is a trusted supplier of natural active ingredients for skin and hair care. We believe that taking care is taking action. Taking care is the force that moves us forward. It is also our commitment to people, communities and our planet. We care and take action for them. We care by combining nature and science to capture the essence of the Earth on our high-quality products. We care by partnering with our clients and co-creating with them to meet their needs. We care by anticipating trends to create the latest formulations, working with agility and effectiveness. We care by inspiring our clients and motivating our teams to keep growing together. And because we take care, we create natural ingredients that spread positive emotions and allow every person to find their own way to express their beauty. Provital, Do Care.

= = =

Provital jest zaufanym dostawcą naturalnych składników aktywnych do pielęgnacji skóry i włosów. Uważamy, że dbanie to podejmowanie działań. Dbanie jest siłą, która napędza nas do rozwoju. To także nasze zaangażowanie i troska o ludzi, społeczności i naszą planetę. Dbamy o nich i dla nich podejmujemy działania. Dbamy, łącząc przyrodę z nauką, aby uchwycić esencję Ziemi w naszych wysokiej jakości składnikach kosmetycznych. Dbamy, współpracując z naszymi klientami i współtworząc ich produkty, aby zaspokoić ich potrzeby. Dbamy, przewidując trendy w tworzeniu najnowszych receptur, działając sprawnie i skutecznie. Dbamy, inspirując naszych klientów i motywując nasze zespoły do wspólnego rozwoju. A ponieważ dbamy, to tworzymy naturalne składniki, które rozprzestrzeniają pozytywne emocje i pozwalają każdemu znaleźć własny sposób na wyrażenie swojej urody. Provital, Do Care.


REPRESENTED COMPANIES:

Provital Spain
I.Q. Lasem Spain

ul. Przy Autostradzie 1, 62-030 Luboń, Poland, +48 61 810 22 64, polska@weareprovital.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Quimivita Products SL

Spainmain-exhibitor | booth 330

Quimvita was founded in 1964. We seek to respond to the challenges faced by formulators as a result of legislative changes and new consumer demands by developing clean beauty ingredients.

Read More / Czytaj dalej

Quimvita was founded in 1964. We seek to respond to the challenges faced by formulators as a result of legislative changes and new consumer demands by developing clean beauty ingredients.

And if you think that Quimivita will only offer you its ingredients, you don’t know them at all! They’ll take the headache out of achieving ingredient compatibility with the help of their applications laboratory, which will give you the support you need to achieve the formula you have in mind.


Calle Balmes, 245, 6ª planta, 08006 Barcelona, Spain, +34 932 38 00 94, pramires@quimivita.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Rensin Chemicals Limited

Chinamain-exhibitor | booth 600

Rensin Chemicals is your ideal partner for the sourcing of home care, personal care and cosmetic ingredients from China.

Read More / Czytaj dalej

Rensin Chemicals is your ideal partner for the sourcing of home care, personal care and cosmetic ingredients from China.

Rensin Chemicals Limited is a leading Chinese supplier of household and cosmetic ingredients, well known for the high level of quality and service we provide to our customers worldwide. Established in 2005, we are specializing in supplying raw materials of home care, personal care and cosmetic industries, as well as the pharmaceutical and food industries. Our Home Care/Personal Care/Cosmetic team has been working closely with our manufacturing partners in China, to provide the most cost-effective, efficient and reliable supply chain to customers worldwide.

 • Surfactant
 • Silicone
 • Silicone Elastomer
 • UV Filter
 • Whitening
 • Flavor and Fragrance
 • Moisture
 • Filming Agent
 • Conditioner
 • Preservative
 • Anti-aging

REPRESENTED COMPANIES:

CHUZHOU SUYUAN CHEMICAL CO.,LTD China

Room A,16F. Shunyu Building, 19 Bailongjiang East Street,Jianye District,Nanjing 210019 China,
T. +86-25-8770 2966, F. +86-25-8770 2968,  sales@rensin-chem.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Safic-Alcan Polska

Poland | main-exhibitor | booths 111 and 220

Safic-Alcan is a French enterprise which dates back to 1847. Nowadays it is represented in almost all EU countries and also the Eurasian Economic Community, Turkey, China, Ukraine, the USA, Canada, Brazil, Mexico, India, Maghreb countries, South Africa and the United Arab Emirates.

Read More / Czytaj dalej

Safic-Alcan is a French enterprise which dates back to 1847. Nowadays it is represented in almost all EU countries and also the Eurasian Economic Community, Turkey, China, Ukraine, the USA, Canada, Brazil, Mexico, India, Maghreb countries, South Africa and the United Arab Emirates.

As a multinational distributor of speciality raw materials the company offers a wide choice of ingredients for the cosmetic industry. It provides also materials for nutra, pharmaceutical, home care, rubber, plastics, coatings & inks and for other fields.

In a plentiful portfolio of cosmetic ingredients of Safic-Alcan Polska there are: actives, natural emollients, extracts as well as a wide choice of cosmetic functional additives. Nowadays the range consists of premium suppliers like Momentive Performance Materials, Mibelle Biochemistry, Greentech, Clariant, Aprinnova, P2 Science, Minasolve, Hallstar Beauty (Oleos), PolymerExpert, Corum, Sudarshan, and others. The complementary portfolio of the cosmetic division gives the possibility to propose ingredients practically for every customer. It contains a lot of innovative ingredients fitting into the newest industry trends.

Safic-Alcan’s philosophy are long-standing relationships with suppliers and customers based on the principle of partnership and also a specialized knowledge of managers and sales people who represent the company.

= = =

Safic-Alcan to francuskie przedsiębiorstwo, którego historia sięga roku 1847. Obecnie jest reprezentowane w prawie wszystkich krajach Unii Eu­ropejskiej, w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej, Turcji, Chinach, Ukrainie, USA, Kanadzie, Brazylii, Meksyku, Indiach, krajach Maghrebu, Południo­wej Afryce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jako międzynarodowy dystrybutor surowców specjalistycznych firma oferuje szeroki wybór składników dla przemysłu kosmetycznego. Zaopatruje również wiele innych branż, m.in.: gumową, tworzyw sztucznych, farb i lakierów, detergentów, farmaceutyczną, suplementów diety.

Bogate portfolio surowców kosmetycznych polskiego oddziału Safic-Alcan stanowią zarówno substancje aktywne, emolienty naturalne, ekstrakty, jak i szeroka gama dodatków funkcjonalnych. Aktualnie Safic-Alcan Polska może poszczycić się długą listą dostawców, w skład której wchodzą tacy uznani producenci jak: Momentive Performance Materials, Mibelle Biochemistry, Greentech, Clariant, Aprinnova, P2 Science, Minasolve, Hallstar Beauty (Oleos),PolymerExpert, Corum, Sudarshan i inni. Zróżnicowane portfolio działu kosmetycznego daje możliwość zaproponowania surowców praktycznie dla wszystkich odbiorców, zawiera wiele nowatorskich składników, wpisujących się w najnowsze trendy branży. 

Dewizą Safic-Alcan są długotrwałe relacje z dostawcami i klientami, oparte na zasadzie partnerstwa, a także specjalistyczna wiedza menadżerów i handlowców reprezentujących firmę.


REPRESENTED COMPANIES:

Safic-Alcan SAS France
Adeka Japan
Aprinnova USA
Arcaea USA
Ashland The Netherlands
Chemir Spain
Clariant Germany
Coatex Switzerland
Corum Taiwan
Eastman USA
Greentech France
Hallstar USA
Hyundai Bioland South Korea
Ichimaru Pharcos Japan
INA JNP Japan
Lafaure France
Mibelle Biochemistry Switzerland
Minasolve Belgium
Momentive Performance Materials Germany
P2 Science USA
PolymerExpert France
Scott Bader United Kingdom
Sudarshan India
Surfactgreen France

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 14:55
NovoRetin™-The natural alternative to retinol.
NovoRetin™ – naturalna alternatywa dla retinolu.
by Markus Schulte(Mibelle Biochemistry)

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 16:20
When science and nature work together, you find HARMONIE™. ‘Wow’ Performance from Derived natural ingredients for Beauty and Personal Care applications by Momentive.
Gdy nauka i natura współpracują ze sobą powstaje HARMONIE™. Efekt “wow” dzięki naturalnym składnikom do zastosowań w kosmetyce i pielęgnacji ciała od Momentive.
by Anna Chmielewska-Indyka (Safic-Alcan)


ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, Poland, +48 22 375 17 10, biuro@safic-alcan.pl

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Segapharm

Poland | main-exhibitor | booth 541

The company FUH Segapharm Stefan Zajbt was founded in 1999, offering raw materials at that time and packaging for the pharmaceutical and cosmetics industry.

Read More / Czytaj dalej

The company FUH Segapharm Stefan Zajbt was founded in 1999, offering raw materials at that time and packaging for the pharmaceutical and cosmetics industry.

We are currently focusing on pigments and active substances that we supply cosmetics companies.

From the beginning, we have been offering pearl pigments and glitters from a Dutch company GEOTECH International BV.

NEELIKON Food & Dyes Chemicals is another very important partner, whose dyes and pigments have been supplied to the Polish market for over seven years.

In 2019 we started cooperation with the Italian company Naturalis Life Technologies, offering very interesting active substances based on Niosome technology.

Firma FUH Segapharm Stefan Zajbt została utworzona w 1999 roku oferując w tym czasie surowce i opakowania dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Aktualnie koncentrujemy się na pigmentach oraz substancjach aktywnych, które dostarczamy firmom kosmetycznym.

Od początku istnienia oferujemy pigmenty perłowe i brokaty holenderskiej firmy GEOTECH International BV.

Drugim bardzo ważnym partnerem jest firma NEELIKON Food & Dyes Chemicals, której barwniki i pigmenty dostarczamy na rynek polski od ponad siedmiu lat.

W 2019 roku podjęliśmy współpracę z włoską firmą Naturalis Life Technologies, oferującą bardzo ciekawe substancje aktywne oparte na technologii Niosome.


REPRESENTED COMPANIES:

Geotech International B.V. The Netherlands
Naturalis Life Technologies Italy
Neelikon Food Dyes & Chemicals Ltd. India

Chłapowskiego 25, 02-787 Warszawa, Poland, +48 720 35 66, segapharm@wp.pl

updated 2022

Visit Our WebsiteVisit Our Website
SEPPIC

Poland / France | main-exhibitor | Booth 533

For 80 years Seppic, as a subsidiary of Air Liquide Healthcare, has been developing, manufacturing and marketing unique excipients and active ingredients for the cosmetic, pharmaceutical, nutraceutical, veterinary and industrial markets.

Read More / Czytaj dalej

Spółka Seppic, należąca do Air Liquide Healthcare, już od 80 lat opracowuje, produkuje i sprzedaje unikalne substancje pomocnicze i aktywne dla branży kosmetycznej, farmaceutycznej, nutraceutycznej, weterynaryjnej oraz przemysłowej.

 


ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Poland, +48 514 601 814, poland.seppic@airliquide.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
SOFW 360°

Germany | media-partner | booth 132

Welcome to SOFW – Verlag für chemische Industrie H.Ziolkowsky GmbH, a pioneering publishing house deeply rooted in the chemical industry with a rich history dating back to 1874.

Read More / Czytaj dalej

Welcome to SOFW – Verlag für chemische Industrie H.Ziolkowsky GmbH, a pioneering publishing house deeply rooted in the chemical industry with a rich history dating back to 1874. Our enduring commitment to excellence has led us to specialize in the dynamic fields of cosmetics, perfumery, home, and personal care.

Over the years, our dedication has driven us to diversify and expand, resulting in three distinct divisions:

 1. Publishing Excellence: Our core strength lies in the creation and distribution of scientific reference books and magazines (online and print). SOFW is your go-to source for cutting-edge insights and discoveries.
 2. Information Hub: Beyond publishing, we serve as a dynamic information hub. Our commitment extends to disseminating the latest news and developments in the cosmetics, perfumery, home, and personal care sectors through our diverse communication channels and video plattforms.
 3. Event Pioneers: As event pioneer in this industry, we offer full-service organization for conferences, trade fairs, seminars, workshops, and symposiums line and online. Notable gatherings such as the SEPAWA® CONGRESS, the CSC Conference and SOFW eVENTs exemplify our dedication to fostering industry connections and knowledge exchange.
 4. Efficient Backoffice: Our efficient back-office services encompass member administration, communication, accounting, monitoring, and budget planning. We ensure seamless operations, allowing you to focus on your core activities.

SOFW360°, Breaking New Ground in 2023: In keeping with our tradition of innovation, we are thrilled to introduce the SOFW360° subscription. This groundbreaking offering is your all-inclusive toolbox, providing practical, application-oriented, and scientifically sound information from the international household, personal care and fragrance industry.


REPRESENTED COMPANIES:

SEPAWA e.V. Germany
SEPAWA Event GmbH Germany

Verlag für chemische Industrie H. Ziolkowsky GmbH, Dorfstr. 40, 86470 Thannhausen, Germany,
Tel.: +49 8281 79940-0, vci@sofw.com

updated 09/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i S.S.K.

Poland | main-exhibitor | booth 310

From 13 years now, we have been on a journey with Stockmeier and all the partners who have been contributing to the win-win evolution that is taking place both in Poland and in Europe.

Read More / Czytaj dalej

From 13 years now, we have been on a journey with Stockmeier and all the partners who have been contributing to the win-win evolution that is taking place both in Poland and in Europe.

We are delivering:

 • Surfactants
 • Sugar Alcohols
 • Esters
 • Polyglycerol Esters
 • Fatty Alcohols
 • Conditioning Agents
 • Rheology Modifiers
 • Hair Fixatives
 • Actives
 • Vitamins and derivatives
 • Cosmetic Acids
 • Actives captured in Lipocapsules

Our latest launches are active substances in lipocapsules. With a small particle size of less than 30nm, they can penetrate deeper into the skin. Therefore, the effectiveness is higher. Encapsulation makes them stable and suitable for oil and water system.

Among available products in liposomal form, we can find: Retinaldehyd, Bakuchiol, Curcumin, Glabridin, Resveratrol, Coenzyme Q10, Azelaic Acid, Ferulic Acid.

We recommend also freshly introduced Tri-ceramide with following INCI composition:

Ceramide NP, Ceramide NS/NG, Salicyloyl phytosphingosine, Hexyldecanol, Hydrogenated lecithin and Cholesterol.

Apart from long term cooperation with such companies like Ecogreen, DHW, LG, relatively new suppliers are Prochimica Novarese – Italian producer of polyglycerol esters and KLK Tensachem with a wide surfactant portfolio and fully formulated syndet bases.

= = =

Od 13 lat jesteśmy w podróży z firmą Stockmeier oraz wszystkimi naszymi partnerami, którzy przyczyniają się do naszego rozwoju zarówno w Polsce jak i w Europie.

Dostarczamy:

 • Surfaktanty
 • Alkohole cukrowe
 • Estry
 • Poliglicerole estrów
 • Alkohole tłuszczowe
 • Surowce kondycjonujące
 • Zagęstniki
 • Substancje do stylizacji włosów
 • Substancje aktywne
 • Witaminy i ich pochodne
 • Kwasy kosmetyczne
 • Substancje aktywne w lipokapsułkach

Nasze ostatnie wdrożenie to substancje aktywne w lipokapsułkach. Dzięki małej cząsteczce o wielkości mniejsze niż 30nm, są zdolne przeniknąć w głębsze warstwy naskórka. Tym samym, podnoszą efektywność działania. Dzięki enkapsulacji, substancje te są stabilne oraz właściwe do stosowania zarówno w olejowych jak i wodnych formulacjach.

Surowce, które są dostępne w postaci lipokapsułek to m.in.: Retinaldehyd, Bakuchiol, Curcumin, Glabridin, Resveratrol, Coenzyme Q10, Azelaic Acid, Ferulic Acid.

Od niedawna dostępny jest również Tri-ceramide, w skład którego wchodzą m.in. Ceramide NP, Ceramide NS/NG, Salicyloyl phytosphingosine, Hexyldecanol, Hydrogenated lecithin i Cholesterol.

Oprócz długoletniej współpracy z producentem oleochemikaliów, tj. Ecogreen, DHW, LG, stosunkowo od niedawna mamy estre poliglicerolu od włoskiego dostawcy Prochimica Novarese oraz anionowe surfaktanty jak i gotowe mieszanki syndetowe z KLK Tensachem.


REPRESENTED COMPANIES:

Chemrez Philippines
DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben Germany
Ecogreen Oleochemicals Germany
Guangzhou Tinci Materials Technology China
Jingkun China
KLK Tensachem S.A. Belgium
LG Household & Health Care South Korea
Prochimica Novarese Italy
UBIB AG Switzerland
Zuplex South Africa

 


ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań, Poland, +48 61 666 12 67, k.wojtaszek@stockmeier.pl

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
STRAHL & PITSCH LLC

USA | main-exhibitor | booth 450

Strahl & Pitsch, the global leader in natural waxes and customized wax production, has commercialized new natural waxes to complement our already wide range.

Read More / Czytaj dalej

STRAHL & PITSCH INC. THE NATURAL CHOICE
Strahl & Pitsch, the global leader in natural waxes and customized wax production, has commercialized new natural waxes to complement our already wide range.

When it comes to wax requirements such as Carnauba, Candelilla, Beeswax, Wax Blends, Self Emulsifiable Waxes it only takes one call.

 • Laurel wax – for a luxurious rich skin feel in creams and sticks
 • Pure Rice Wax – high melt point with excellent crystalline structure to aid in prevention of syneresis
 • Vegerite Waxes – Vegetable based replacement for petroleum derived ozokerite
 • Tea Wax – Natural color and fragrance ingredient
 • Natural Wax Jellies – Vegetable based petrolatum replacements

230 Great East Neck Road, P.O. Box 1098 West Babylon, NY11704, New York, USA +1 631 587 900, info@spwax.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
PTCHEM Sulfurex, s.r.o.

Slovakiamain-exhibitor | booth 650

The PTCHEM Sulfurex, s.r.o. company (Dubova, Nemecka, Slovakia) is the sole DUBACID manufacturer in Slovakia.

Read More / Czytaj dalej

ABOUT THE COMPANY

The PTCHEM Sulfurex, s.r.o. company (Dubova, Nemecka, Slovakia) is the sole DUBACID manufacturer in Slovakia.

The construction of the chemical industrial complex was started in 1935 in the Low Tatras valley. The complex served as the basis for a LABSA-manufacturing factory established in 1993.

Today PTCHEM Sulfurex, s.r.o. is an independent business that focuses on industrial-scale manufacturing of high quality linear alkylbenzene sulphonic acid. The factory monthly output starts at 1000 tons. The main objective of Sulfurex is to manufacture highest quality LABSA.

Becoming a client of PTCHEM Sulfurex means guaranteed supply of LABSA product that is fully compliant with international quality standards.

What is DUBACID?

DUBACID also know as a LABSA, ABSA (alkylbenzene sulphonic acid) is a valuable organic compound.

DUBACID is obtained by sulfonation of linear alkybenzene and utilized as a core component in the manufacturing of detergents, surfactants for one cleaning, rubber mix modifiers, and as a foaming agent in producingurea formaldehyde foam and foamed plastic.

Note that urea formaldehyde foam isulation is a used as materiál for weathrizing residential and indrustrial buildings. This means that LABSA is key to preserving our planet´s energy resources.

Where is DUBACID used ?

Highly effectiveness as a detergent, foaming properties even under extreme conditions (such as cold hard water), non-corrosiveness even in case of long-term use, make DUBACID an attractive ingredients for laundry detergents, car wash shampoos and targeted detergents (such as dishwashing).

Raw materials for LABSA

LABSA is derived from linear alkylbenzene.

Linear alkylbenzene (LAB) is a family of synthetic aromatic hydrocarbons obtained by alkylating benzenes with С10-С14 normally structured monoolefins.

Linear alkylbenzene sulphonic acid is the end product obtained by sulfonation of LAB (linear alkylbenzene). LABSA has been a staple in global detergent manufacturing for over 30 years and has become almost the core component of detergents.

Due to its compliance with international quality standards and a high degree of environmental friendliness, ABSA generates trust and is in high demand. Simple to synthesize, biodegradable, low-cost and highly effective as a detergent, LABSA has risen to the 3rd spot in terms of global market sales volume for ingredients.


Stvrt kpt. Nalepku, Dubova 751/1, Nemecka 976 97, Slovakia, info@sulfurex.sk

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Surfachem Polska

Poland | main-exhibitor | booth 231

Established in 1981, Surfachem, a member of the 2M Group of Companies, has grown to become a leading independent distributor of speciality chemicals and surfactants for Personal Care, Home & Car Care, and Industrial Cleaning.

Read More / Czytaj dalej

Established in 1981, Surfachem, a member of the 2M Group of Companies, has grown to become a leading independent distributor of speciality chemicals and surfactants for Personal Care, Home & Car Care, and Industrial Cleaning.

Our product range is frequently widened to support the innovative trends and specific demands with focus on efficacy and multifunctionality. We develop our business model with high standards of service and sustainability as a core. Products with natural origin are COSMOS certified if required, provided with natural index. Surfachem are RSPO member.

With a regular technical support and fresh ideas and formulations we aim to decrease time required for your new products to become real.

We will be pleased to become your valuable partner.

= = =

Firma Surfachem została założona w roku 1981 i jest częścią Grupy 2M Group of Companies. Jesteśmy niezależnym dystrybutorem specjalistycznych surowców chemicznych do Chemii Kosmetycznej oraz Gospodarczej i Samochodowej oraz Czyszczenia Przemysłowego.

Ważne jest dla nas ciągłe podnoszenie standardu naszych usług. Staramy się regularnie rozszerzać portfolio wielofunkcyjnych surowców o sprawdzonej efektywności zgodnie z aktualnymi trendami i innowacjami w branży. Istotną częścią naszej oferty są produkty otrzymywane według zasad zrównoważonego rozwoju, a te naturalnego pochodzenia dostępne są także z certyfikatami COSMOS oraz określonym indeksem naturalności. Jesteśmy członkiem RSPO.

Proponujemy Państwu rozbudowane portfolio receptur i prototypów, a także regularne wsparcie techniczne, aby zredukować czas potrzebny do stworzenia Waszych nowych produktów rynkowych.

Zachęcamy Państwa do współpracy opartej na obustronnym zaufaniu.


REPRESENTED COMPANIES:

AAK Natural Oils United Kingdom
ADM Germany
Aldivia France
Arda Natura Italy
Aspanger Switzerland
Assessa Brazil
Bicosome Spain
British Cannabis United Kingdom
Chemland South Korea
Eurosicura Italy
Neodol The Netherlands
Oleon NV The Netherlands
Sandream Specialties USA
Silitex Italy
Solvay Brazil
Surfachem United Kingdom

Technical Seminars presentation: Wed. 27.09, 15:30
Surf-It™! Surfachem Poland presents lastest trends in Personal Care.
Surf-It™! Trendy w pielęgnacji prezentuje Surfachem Polska.
by Joanna Kutyła (Surfachem Polska)


Surfachem Polska | Regus Equator II, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Poland, +48 504 554 712, info@surfachem.pl
Surfachem Group Ltd, 2nd Floor, 2 The Embankment, Sovereign Street, Leeds LS1 4BA, West Yorkshire, United Kingdom

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
TIELE WINKLER

Poland | main-exhibitor| booth 531

We are a company dealing in the distribution of fragrance oils and other chemical raw materials, present on the Polish market since 2020.

Read More / Czytaj dalej

We are a company dealing in the distribution of fragrance oils and other chemical raw materials, present on the Polish market since 2020.

Our offer includes fragrance oils for the following products:

 • Perfume
 • Personal care, washing and color cosmetics
 • Candles
 • Air fresheners and odor neutralizers
 • Household chemicals, including fabric care products
 • Others, including wet wipes, toilet paper

In addition, we offer:

 • Natural and bio-fermented acids
 • Hyaluronic acid
 • Natural alternatives to silicones
 • Mediterranean emulsifiers
 • Carbon negative and upcycled peels
 • Natural thickeners

Tiele Winkler – it’s not just a company. It is a well-coordinated team that understands the needs of customers. We think innovatively, find solutions, and help turn visions into reality. Together, we create fragrance stories that will last longer.

= = =

Jesteśmy firmą zajmującą się dystrybucją kompozycji zapachowych i innych surowców chemicznych, obecną na rynku polskim od 2020 roku.

W naszej ofercie znajdą Państwo kompozycje zapachowe do następujących produktów:

 • Perfumy
 • Kosmetyki pielęgnacyjne, myjące i kolorowe
 • Świece
 • Odświeżacze powietrza oraz neutralizatory zapachów
 • Chemia gospodarcza, w tym produkty do pielęgnacji tkanin
 • Inne, w tym chusteczki nawilżane, papier toaletowy

Ponadto oferujemy:

 • Naturalne i biofermentowane kwasy
 • Kwas hialuronowy
 • Naturalne alternatywy dla silikonów
 • Emulgatory śródziemnomorskie
 • Peelingi o ujemnym śladzie węglowym i z upcyklingu
 • Naturalne zagęszczacze

Tiele Winkler – to nie tylko firma. To zgrany zespół, który rozumie potrzeby klientów. Myślimy innowacyjnie, znajdujemy rozwiązania, pomagamy przekuć wizję w rzeczywistość. Wspólnie kreujemy zapachowe historie, które pozostaną na dłużej.


REPRESENTED COMPANIES:

Concept Aromatique France
Europak Poland
Fragrance Science Spain
MG International Fragrance Company Turkey
Quimivita Products SL Spain
Scentmate Spain

ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland, +48 531 248 766,  aleksandra.kukulska@tielewinkler.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Suzhou Top Beauty Co., Ltd

China | main-exhibitor| booth 612

Top Beauty is a leading manufacturer of innovative beauty packaging. We service customers in the color cosmetics, skin care, and personal care industries.

Read More / Czytaj dalej

Top Beauty is a leading manufacturer of innovative beauty packaging. We service customers in the color cosmetics, skin care, and personal care industries. We offer a complete injection molding solution – from concept to delivery – from small production runs to high-volume repeat orders. ln addition to customized packaging solutions, we offer a wide range of stock options for PET bottle, HDPE bottle, airless bottle, cream Jars etc. For decades, Top Beauty has been successfully working with more than 100 brands from the U.S, Australia, Europe, Japan, etc. Providing professional customized service on new mold to fulfill our customers’ unique needs.

Speed to market – Responding to the fast-changing market with our in-house marketing and design team, fast and quality-driven production, and on-time delivery guarantee.

Quality – lmprove every detail of the packaging we create to maximize our customers brand value. 

With our al-sided services and manufacturing capabilities by offering the latest trends and most advanced technologies, Top Beauty Packaging creates remarkable, innovative and high-quality pieces at all times

We’re so excited to co-create, whether you’re a start-up or mature brand, welcome to contact.

= = =

Top Beauty jest wiodącym producentem innowacyjnych opakowań kosmetycznych. Obsługujemy klientów z branży kosmetyków kolorowych, pielęgnacji skóry i higieny osobistej. Oferujemy kompletne rozwiązanie do formowania wtryskowego – od koncepcji do dostawy – od małych serii produkcyjnych po powtarzające się zamówienia na dużą skalę. Oprócz niestandardowych rozwiązań opakowaniowych, oferujemy szeroką gamę opcji magazynowych dla butelek PET, butelek HDPE, butelek bezpowietrznych, słoików z kremem itp. Od dziesięcioleci Top Beauty z powodzeniem współpracuje z ponad 100 markami z USA, Australii, Europy, Japonii itp. Zapewnienie profesjonalnej, spersonalizowanej usługi na nowej formie, aby spełnić unikalne potrzeby naszych klientów. 

Szybkość wprowadzania na rynek – Reagowanie na szybko zmieniający się rynek dzięki naszemu wewnętrznemu zespołowi marketingowemu i projektowemu, szybkiej i wysokiej jakości produkcji oraz gwarancji terminowej dostawy. 

Jakość – wystarczy zmaksymalizować wartość marki naszych klientów. 

Dzięki naszym usługom i możliwościom produkcyjnym, oferując najnowsze trendy i najbardziej zaawansowane technologie, Top Beauty Packaging tworzy niezwykłe, innowacyjne i wysokiej jakości elementy przez cały czas 

Jesteśmy bardzo podekscytowani współtworzeniem, niezależnie od tego, czy jesteś start-upem, czy dojrzałą marką, zapraszamy do kontaktu.


Building B 1, Dongchuang Science Park, No.216 Jinfeng South Road, Wuzhong, 215101 Suzhou, China
+86 512 68658226, ruthwu@topbeautysh.com

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
TORIMEX-CHEMICALS Ltd. Sp. z o.o.

Poland | main-exhibitor| booth 550

Many years of successful business activity have solidified our position on both domestic and foreign markets as a distributor of raw materials and products mainly for the rubber industry.

Read More / Czytaj dalej

Torimex-Chemicals Ltd sp. z o.o. has been founded in the city of Lodz in 1994.

Many years of successful business activity have solidified our position on both domestic and foreign markets as a distributor of raw materials and products mainly for the rubber industry. It allowed us for further development in other branches. Now we offer not only numerous chemical products, but also Gibitre Instruments’ laboratory equipment and Pelmar production machines for the rubber industry.

Co-operation with world’s biggest chemical corporations allowed us to ensure the highest quality of products in our portfolio throughout the years. Basing our activity on partnership relations with both producers and end users we are able to conduct mutually beneficial business.

Our goal is to offer not only professional trade services but also, based on long-term experience, technological support and solutions that guarantee a steady rise in competitiveness.

We own a specialized class A warehouse that provides the highest security and appropriate storing conditions for all the materials.

Adhering to ISO 9001:2015 standards and procedures of waste management allows us to meet even the most strict quality, security and environmental requirements.

Our motto: “Treat others the way you want to be treated.”

We are looking forward to doing business with you.

= = =

Firma Torimex – Chemicals Ltd Sp. z o.o. powstała w Łodzi w 1994 roku.

Długoletnia działalność pozwoliła nam uzyskać i ugruntować znaczącą pozycję na rynku krajowym i zagranicznym jako dystrybutora surowców i produktów głównie dla przemysłu gumowego. Wyznaczyła one także kierunek rozwoju w innych gałęziach przemysłu- tworzyw sztucznych klejowego, farb i lakierów, chemii budowlanej, olejowego, kosmetyków, spożywczego, dodatków do żywności. Obecnie oferujemy nie tylko liczne surowce, ale też sprzęt laboratoryjny, a także maszyny produkcyjne dla przemysłu gumowego, a także wsparcie technologiczne.

Od lat zapewniamy najwyższą jakość oferowanych surowców dzięki współpracy z największymi światowymi koncernami chemicznymi. Działalność oparta na partnerskich relacjach zarówno z klientami, jak i z dostawcami stwarza warunki dla długotrwałej i owocnej współpracy.
Naszym celem jest oferowanie klientom nie tylko fachowych usług handlowych, ale również, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wsparcia technologicznego oraz rozwiązań gwarantujących ciągły wzrost konkurencyjności.

Posiadamy w pełni wyspecjalizowany magazyn klasy A, który zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i odpowiedni sposób przechowywania materiałów.

Certyfikat ISO 9001:2015 oraz procedura gospodarki odpadami pozwala nam sprostać najsurowszym wymogom w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Nasze motto: ‘’Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany’’


Innowacyjna 8, 95-050 Konstantynów Łódzki, Poland, +48 42 659 06 56, kosmetyki@torimex.pl

updated 08/2023

ViaKosmo Spółka z o.o.

Poland | main-exhibitor| booth 351

Distributor of raw materials and packaging for cosmetics and chemical industry.

Read More / Czytaj dalej

We offer ingredients and packaging for cosmetic and chemical industries.

We provide the best products that are available in foreign markets, share trends and innovations in the cosmetic industry, develop unique formulations.

Our specialists have accumulated vast experience in the development and production of cosmetic products.

Oferujemy składniki i opakowania do produkcji kosmetyków i chemikaliów w różnych dziedzinach.

Zapewniamy najlepszy produkt na rynkach zagranicznych. Dzielimy się trendami i innowacjami branży kosmetycznej, opracowujemy unikalne receptury.

Nasi specjaliści zgromadzili ogromne doświadczenie w projektowaniu i produkcji kosmetyków.


ul.Przejazd 2a/403, 15-430 Białystok, POLAND, +48 886 678 955,  management@viakosmo.pl

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Worlée-Chemie GmbH

Germany | main-exhibitor| booth 331

Worlée has been supplying its customers with high-quality raw materials for 170 years. The international family-owned company is represented in over 80 countries worldwide with its three pillars: Chemical Raw Materials, Natural Raw Materials and Cosmetic Raw Materials.

Read More / Czytaj dalej

Worlée has been supplying its customers with high-quality raw materials for 170 years. The international family-owned company is represented in over 80 countries worldwide with its three pillars: Chemical Raw Materials, Natural Raw Materials and Cosmetic Raw Materials.

As a renowned supplier, refiner and producer of raw materials, Worlée offers first-class products, taking into account economic, ecological and social factors.

The combination of high quality standards, technical know-how and a feel for trends and market developments makes Worlée a trustworthy partner in all three divisions.


Technical Seminars presentation: Thu. 28.09, 15:50
Innovative Integration of Science and Nature: A Sustainable Approach to Bio-based Suspending Agents.
Innowacyjna integracja nauki i natury: zrównowazone podejście do biologicznych środków zawieszających.
by mgr Sylwia Meyer (Worlée-Chemie GmbH)


Grusonstraße 26, D – 22113 Hamburg, Germany

updated 08/2023

Visit Our WebsiteVisit Our Website
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

Polandpartner | booth 653
Warsaw College of Health and Engineering provides reliable education and professional preparation as well as the opportunity to acquire broad interdisciplinary knowledge in the broadly-understood field of health sciences conducting study programmes such as: cosmetology, general chemistry, cosmetic chemistry, dietetics and related fields.

Read More / Czytaj dalej

Warsaw College of Health and Engineering provides reliable education and professional preparation as well as the opportunity to acquire broad interdisciplinary knowledge in the broadly-understood field of health sciences conducting study programmes such as: cosmetology, general chemistry, cosmetic chemistry, dietetics and related fields.

We offer up-to date study programmes adapted to the current demands of the labour market and developed with an emphasis on practical skill: workshops, laboratories and hands-on classes, as well as placements in specialist institutions.

We work with many companies and industry organizations, creating opportunities for students to meet up with their prospective employers and get to know the requirements of their companies.

Educational offer:

Bachelor’s degree (1st cycle) in the field of:

 • Cosmetology
 • Dietetics
 • Nursing

Engineer’s degree (1st cycle) in the field of:

 • Chemistry
 • Cosmetic chemistry
 • Food chemistry
 • Health protection engineering and promotion

Master’s degree (2nd cycle) in the field of:

 • Cosmetology (the following majors)
  – Bioesthetic cosmetology
  – Clinical cosmetology
  – Podology
 • Dietetics
 • Cosmetics Technology

Postgraduate studies (3rd cycle):

 • Chemistry and formulation of cosmetics
 • Dietetics
 • Health coaching
 • Dietetics and supplementation in sport
 • Clinical cosmetology
 • Clinical dietetics
 • Bioestetic cosmetology
 • Podology
 • Holistic cosmetology
 • Basic cosmetology
 • Cosmetology in oncology
 • Health & Beauty marketing
 • Organization and management in health care
 • Psychodietetics
 • Cosmetics production technology
 • Cosmetic trichology

= = =

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, chemii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki i dziedzin pokrewnych.

Oferujemy nowoczesny i dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy program studiów opracowany z naciskiem na praktykę: zajęcia kierunkowe i warsztatowe, a także praktyki w specjalistycznych placówkach.

Prowadzimy współpracę z wieloma firmami i organizacjami branżowymi, stwarzając studentom możliwość bezpośredniego poznania przyszłych pracodawców i zapoznania się z ich wymogami. 

Oferta edukacyjna:

studia licencjackie [ I stopnia] na kierunkach:

 • Kosmetologia
 • Dietetyka
 • Pielęgniarstwo

studia inżynierskie [ I stopnia] na kierunkach:

 • Chemia ogólna
 • Chemia kosmetyczna
 • Chemia żywności
 • Inżynieria Ochrony Zdrowia i Promocja

studia magisterskie (II stopnia) na kierunku:

 • Kosmetologia (do wyboru ścieżki kształcenia)
  • Kosmetologia bioestetyczna 
  • Kosmetologia kliniczna
  • Podologia
 • Dietetyka
 • Technologia kosmetyku

studia podyplomowe:

 • Chemia i receptura kosmetyków
 • Dietetyka
 • Coaching zdrowia
 • Dietetyka kliniczna
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Kosmetologia holistyczna
 • Kosmetologia od podstaw
 • Kosmetologia w onkologii
 • Marketing health & beauty
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Podologia
 • Psychodietyka
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Trychologia kosmetologiczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa, POLAND, +48 22 562 35 00, rekrutacja@wsiiz.pl

updated 2022